menu icon menu icon
Guitarist in red light
FAQ

Wat is de prijs van Amplo?

Hoeveel houd ik netto over van een factuurbedrag? En waar gaat de rest naartoe? zijn waarschijnlijk twee van de meest gestelde vragen in de kantoren van een SBK. Maar loonadministratie is een complexe kwestie, en een simpel antwoord is er meestal niet. Voor concrete berekeningen kan je altijd bij je vaste consulent terecht. Voor meer uitleg over the bigger picture, ben je hier aan het juiste adres.

Interimcontract

 

Met een contract via een SBK werk je op interimbasis, en geniet je de bescherming van een werknemer. Ideaal dus, om te kunnen wedijveren met de flexibiliteit en het projectmatige karakter van de creatieve sector. Belangrijk om te onthouden: Amplo is voor je werkdagen je juridische werkgever. Je staat dan op ónze payroll, ongeacht wie de opdrachtgever is. En dat heeft bepaalde implicaties.

 

Brutoloon

 

Bij Amplo werken we met een coëfficiënt die wordt berekend op het brutoloon. In dat brutoloon zitten altijd je bedrijfsvoorheffing (voorafbetaling op de personenbelasting) en de RSZ-werknemersbijdrage vervat. Om van factuurbedrag naar brutoloon te gaan en omgekeerd, gebruik je onderstaande formule:

Factuurbedrag = (brutoloon x coëfficiënt) + onkosten +dimonakost
Brutoloon = (factuurbedrag - onkosten - dimonakost) / coëfficiënt

Wat zit er in de coëfficiënt?

  • De sociale bijdragen of werkgevers-RSZ vormen de grootste hap.
  • Er worden provisies aangelegd voor uitbetaling van vakantiegeld en bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten om je eindejaarspremie en eventuele opleidingen te financieren. Ter zijde: Deze doorstorting is wettelijk verplicht en het aandeel wordt niet door ons bepaald. Wij werken volop aan een oplossing om in de fondsen van bijvoorbeeld PC 227 (audiovisuele sector) of PC 304 (podiumkunsten) te kunnen storten.
  • Een bijdrage wordt betaald voor de verplichte arbeidsongevallenverzekering.
  • Met het verschil tussen de bovenstaande kosten en het totaalbedrag van de coëfficiënt, worden onze diensten en werkingskost bekostigd.
  • Provisies voor gewaarborgd loon in geval van ziekte, en de uitbetaling van al dan niet gewerkte feestdagen. Ter zijde: Sommige SBK’s verwerken dit niet automatisch en hanteren een lagere coëfficiënt en factureren ziekte, klein verlet en feestdagen apart aan de opdrachtgever. Daar is niks mis mee, maar onze ervaring leert ons dat opdrachtgevers in de meeste gevallen een all-in factuur verwachten van de freelancers, en niet achteraf nog een extra factuur willen zien komen. De uitbetaling is wel verplicht. Opdrachtgevers kunnen er bij Amplo voor kiezen om het risico op bijkomende facturen (naar aanleiding van onder andere ziekte) op zich te nemen, maar daar moeten ze expliciet om vragen, zich bewust van de gevolgen.
Een deel van onze marge wordt elk jaar geïnvesteerd in de sector in de vorm van partnerschappen.

Diensten en werkingskost

In onze werkingskost zitten heel wat zaken vervat om voor een vlotte administratie en dienstverlening te zorgen. Uiteraard wordt daar de handmatige administratieve arbeid en de lonen van onze consulenten mee gefinancierd, maar ook juridische ondersteuning en research, het advies dat we vrijblijvend geven, de software die alles mogelijk maakt, het onderhoud van de kantoren, de organisatie van belasting- en andere infosessies, de permanentiedienst die 24/7 bereikbaar is, en nog veel meer. Bovendien is er een betaalgarantie. Wie een contract via ons afsluit, wordt altijd betaald. We schieten het loon voor, en de opdrachtgever krijgt pas een factuur nadat hij/zij je prestaties heeft bevestigd, en jij betaald werd. Als de opdrachtgever ons om bepaalde redenen niet betaalt, volgen wij dit verder op.

Winst?

 

Zoals je uit het bovenstaande kan afleiden, bestaat winst voor Amplo nooit op een bepaald contract, maar is dit enkel duidelijk over een langere periode, en met aftrek van eventuele dubieuze debiteuren (klanten die facturen niet of te laat betalen), dagelijkse werkingskost van onze kantoren en centrale diensten, en de financiering van situaties waarbij het uit te betalen gewaarborgd loon de aangelegde provisies overschrijdt.

 

Vergelijking met werknemer op eigen payroll

 

Onze collega's van Cultuurloket maakten even geleden een analyse van de kost van een werknemer op de eigen payroll, dus rechtstreeks in dienst bij een opdrachtgever. Je vindt hier hun bevindingen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u de resultaten vinden onder deze link.

Nieuwe tewerkstellingsvormen

 

Amplo is ongeveer twee jaar bezig met de technisch-juridische voorbereiding van een aantal nieuwe tewerkstellingsvormen. Dat is lang, maar het is dan ook complex. We willen een aanvaardbare sociale bescherming implementeren in die nieuwe vormen, ook al zijn we daar in sommige gevallen niet toe verplicht. Het is terecht dat er vandaag aanklachten zijn tegen bepaalde contractvormen waarvoor geen arbeidsrecht voorgeschreven is. Maar niets houdt ons of anderen tegen om een aantal principes te hanteren bij de opmaak van die contracten, die zo mogelijk wél rekening houden met de arbeidswetgeving. We willen ook graag bijdragen leveren aan de sociale fondsen van de creatieve sectoren.

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons