menu icon menu icon
blog - Manon Vadelorge

Je loon en auteursrechten combineren? Dat kan, maar er zijn een paar aandachtspunten, Amplo legt uit.

12-06-2023

Auteursrechten belonen creatieve geesten voor hun werk. Deze rechten vallen onder een fiscaal gunstregime waardoor ze financieel zeer interessant zijn, maar er zijn ook voorwaarden aan verbonden.

De overheid riep eerder dit jaar een nieuwe regeling rond auteursrechten in het leven. Grootste veranderingen? Een beperking op wie kan genieten van het fiscaal gunstregime op auteursrechten én een noodzakelijke link tussen auteursrechten en loon. Dit is wat je moet weten:

Wie mag zich (deels) laten uitbetalen in auteursrechten?

Wat is er nieuw in de regeling van auteursrechten?

Auteursrechten in cijfers - fiscaal en sociale zekerheid

Wie mag zich (deels) laten uitbetalen in auteursrechten?

De overheid wil alle creatieve sectoren in één consistent ecosysteem vatten. Daarom ligt de hervorming van de auteursrechten in lijn met de hervorming van het kunstenaarsstatuut en speelt het nieuwe kunstwerkattest een belangrijke rol.

Het fiscaal gunstige regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten, geldt dus voortaan alleen nog voor:

  • artiesten die over een kunstwerkattest beschikken OF;
  • tijdelijke werknemers of freelancers waarvan het werk auteursrechtelijk beschermd is en waarvan een derde (je opdrachtgever) het onder een groot publiek verspreidt.

Wie wel?

Sessiemuzikanten die iets inspelen in de studio, acteurs in een film, tekenaars van animatiefilms die in de zalen verspreid worden, scenaristen, enzovoort.

Wie niet?

IT’ers, softwareontwikkelaars, consultants, architecten, advocaten, ...

Voor werknemers via Amplo verandert er in dat opzicht weinig, omdat onze interpretatie van de regeling altijd strikt genoeg was.


Lees ook: de kunstwerkers van de toekomst


Wat is er nieuw in de regeling van auteursrechten voor werknemers?

Het grootste verschil met de eerdere regeling, is dat er geen RSZ moet betaald worden op auteursrechten betaald in het kader van een arbeidsovereenkomst. Dit heeft als gevolg dat er een verplichte link moet zijn tussen auteursrechten en een arbeidsovereenkomst. Concreet betekent dit dat auteursrechten en loon in praktijk via hetzelfde kanaal en op hetzelfde moment zullen moeten uitbetaald worden. Op die manier kan de RSZ controleren of de verhouding loon - auteursrechten (70-30) gerespecteerd wordt.

Bijvoorbeeld: vroeger kon het zijn dat een productiehuis jou rechtstreeks auteursrechten uitbetaalde en jouw loon via Amplo regelde. Nu moet Amplo zicht hebben op de volledige inkomstenstroom. Onze consulenten splitsen het volledige bedrag uit en geven alles correct door aan de RSZ.

Ten tweede zijn er zowel op fiscaal vlak als op sociaalrechtelijk vlak maximumbedragen om rekening mee te houden.

Young%20man%20playing%20electric%20piano%20%2Crecording%20in%20studio

Auteursrechten in cijfers

Auteursrechten: hoe zit dat fiscaal?

Inkomsten uit auteursrechten worden beschouwd als roerende inkomsten. En dat heeft voordelen, want je hoeft er maar 15% roerende voorheffing op te betalen. Bovendien mag je er ook nog forfaitaire kosten van aftrekken.


BELANGRIJKE CIJFERS


Forfaitaire kosten op auteursrechten voor aanslagjaar 2023

  • 50% forfaitaire kosten voor een inkomstenschijf tot € 17.090
  • 25% forfaitaire kosten voor een inkomstenschijf tussen € 17.090 en € 34.170
  • geen forfaitaire kosten voor een inkomstenschijf vanaf € 34.170

Maximumbedrag op jaarbasis

Krijg je op jaarbasis meer dan € 70.220 aan auteursrechten uitbetaald?

Alle bedragen die deze beperking overstijgen worden belast als beroepsinkomsten en vallen dus niet onder het fiscaal gunstige tarief van 15% roerende voorheffing.


Maximumbedrag over 4 jaar tijd

De fiscus voerde ook een absoluut maximum in over een periode van 4 jaar. Gemiddeld mag je maximaal € 70.220 per jaar aan inkomsten uit auteursrechten ontvangen. Heb je meer gekregen? Dan kan je het volgende jaar geen gebruik maken van het fiscaal regime voor auteursrechten.

Die berekening van dat gemiddelde is redelijk ingewikkeld, vraag jouw Amplo-consulent om je concrete situatie samen te bekijken.


Verhouding beroepsinkomsten en inkomsten uit auteursrechten

De verhouding wordt voor iedereen vastgezet op 70% loon en 30% auteursrechten.

LET OP! Het deel loon in dat bedrag slaat op je brutoloon. Het is dus niet zo simpel als het splitsen van je factuurbedrag in 70/30.

Contacteer jouw Amplo-consulent als je vragen hebt over jouw concrete situatie


Auteursrechten: hoe zit dat met de sociale zekerheid?

Auteursrechten zijn vrij van sociale zekerheidsbijdragen als ze ten hoogste 30% bedragen van het totaalbedrag van je brutoloon PLUS je toegekende auteursrechten en naburige rechten. Dit wordt op jaarbasis bekeken maar aangezien Amplo dit per contract in de gaten houdt, zou dit ook op jaarbasis moeten kloppen.

Wat betekent dit concreet? Amplo moet aan de RSZ doorgeven dat wij een deel loon en een deel auteursrechten hebben uitbetaald. Ofwel maakt een consulent voor jou die 70/30 berekening, ofwel dubbelchecken wij de berekening die jij of je opdrachtgever ons doorgeeft.


Meer vragen over jouw auteursrechten?

Contacteer een Amplo-consulent


share this

blog

De voordelen van PC 304 in de eventsector

Lees meer

blog

De regeling van feestdagen via Amplo

Alles wat je moet weten over de uitbetaling van feestdagen

Lees meer

blog

Amplo is trotse sponsor van illustratief & TUIGfestival.

TUIG bezieler Jens Dawn vertelt over de geweldige chaos van TUIGfestival

Lees meer