menu icon menu icon
FAQ

Eerste Hulp voor toekomstige mama's en papa's

Hoera, binnenkort word jij mama of papa! Niets mooier dan dat kleine wondertje voor het eerst in je armen houden. Maar een baby’tje brengt ook heel wat kosten en geregel met zich mee. Als je via Amplo werkt, heb je ook recht op kraamgeld, kinderbijslag en op geboorteverlof of moederschapsrust. Lees hieronder hoe je dit allemaal in orde brengt.

Kraamgeld

 

Kraamgeld – ook wel geboortepremie genoemd – is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Een fijne extra die je zeker gaat kunnen gebruiken!
 
Normaal is het de vader die het kraamgeld moet aanvragen bij het kinderbijslagfonds van zijn huidige of laatste werkgever of bij z’n sociaal verzekeringsfonds. Voor Amplo is het kinderbijslagfonds Attentia. Als de vader de aanvraag niet kan doen omdat hij bijvoorbeeld geen werknemer of zelfstandige is of omdat er geen vader is, kan de (mee)moeder dit overnemen.

 

De aanvraag voor kraamgeld kan gebeuren vanaf de zesde maand zwangerschap, maar je kan evengoed wachten tot na de geboorte en het kraamgeld samen met de kinderbijslag aanvragen. Kraamgeld vergeten aanvragen? Je hebt nog tot vijf jaar na de geboorte tijd om het kraamgeld aan te vragen! Je kan de premie zelf ten vroegste ontvangen twee maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Hoe vraag je het kraamgeld aan? Stuur dit document voor de kraamgeldaanvraag ingevuld en getekend naar ATTENTIA kinderbijslag, PB 80020 – 1070 ANDERLECHT. Duid zeker goed aan of je de betaling op een rekeningnummer of via circulaire cheque wil ontvangen. Als je geen keuze maakt, zal de betaling automatisch via circulaire cheque gebeuren. Vanaf een tweede kindje is het voldoende om samen met je dossiernummer een verklaring van de dokter of de verloskundige te bezorgen waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat.

 

Vergeet zeker niet na de geboorte van je kleine spruit ook het originele attest 'Geboortebewijs om het kraamgeld te bekomen krachtens de wetgevingen inzake gezinsbijslag' op te sturen naar het kinderbijslagfonds. Dit bewijs ontvang je wanneer je je kindje gaat registreren bij de gemeente.

Kinderbijslag vraag je sowieso pas aan na de bevalling. Ook hier is het normaal de vader die de aanvraag doet bij het kinderbijslagfonds van zijn huidige of laatste werkgever of bij het sociaal verzekeringsfonds. Indien de vader de aanvraag niet kan doen, moet de (mee)moeder dit overnemen. De aanvraag kan – net zoals bij het kraamgeld – nog gedaan worden tot vijf jaar na de geboorte.

 

Als je al voor de geboorte het kraamgeld  hebt gekregen, of als je reeds kindergeld ontvangt voor andere kinderen, is het voldoende om het geboortebewijs van je nieuwe kindje naar het kinderbijslagfonds op te sturen om maandelijks kinderbijslag te kunnen ontvangen.

Bij een eerste aanvraag moet je ook het formulier ‘Aanvraag om kinderbijslag’ meesturen met het geboorteattest. De uitbetaling van het kindergeld wordt meestal toegekend aan de moeder.

 

Dit document voor de kinderbijslagaanvraag stuur je samen met het geboorte-attest naar ATTENTIA kinderbijslag, PB 80020 – 1070 ANDERLECHT.

 

Meer info over kraamgeld of kinderbijslag vind je op de website van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag of via www.attentia.be.

Geboorteverlof voor vaders/meemoeders en moederschapsrust

 

Word je binnenkort mama of papa? Breng dan zo snel mogelijk je mutualiteit op de hoogte. Je mutualiteit zal je namelijk voor de aanvraag van jouw uitkering voor geboorteverlof of moederschapsrust een inlichtingenblad bezorgen. Een deel van dit blad moet je zelf invullen, een deel moet door Amplo – je officiële werkgever – worden ingevuld. Als je ons dit blad doorstuurt, bezorgen wij rechtstreeks ons deel van de info aan je mutualiteit.

Partners van bevallen vrouwen, dus niet enkel vaders maar ook meemoeders, hebben recht op 15 dagen geboorteverlof (het vroegere “vaderschapsverlof”). Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof verhoogd naar 20 dagen. Je hebt vier maanden om deze verlofdagen op te nemen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Dat hoeft niet noodzakelijk in een aaneengesloten periode te zijn.


De eerste drie verlofdagen krijg je je volledige loon door Amplo betaald, de volgende dagen ontvang je een uitkering van je mutualiteit, die komt op 82% van je brutoloon. Belangrijk is dat je ons zo snel mogelijk laat weten wanneer je kindje geboren werd (door ons een kopie van het geboortebewijs te bezorgen) en op welke dagen je graag de 15 dagen geboorteverlof zou nemen zodat we voor deze dagen tijdig een contract kunnen opmaken en we de geboortedatum kunnen bevestigen aan de mutualiteit. 

Als kersverse mama kan je 15 weken moederschapsrust (of zwangerschapsverlof) nemen. Bij een tweeling is dit 17 weken, bij een meerling 19 weken. Je mag stoppen met werken vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Zeven kalenderdagen voor de uitgerekende bevallingsdatum ben je verplicht te stoppen, negen weken moet je sowieso nemen na de bevalling.


Je moederschapsrust wordt volledig betaald door het ziekenfonds, hiervoor is het niet nodig om onder contract te staan bij Amplo. De eerste 30 dagen bedraagt de uitkering 82% van je brutoloon, daarna wordt dat maximum 75%. Aan ons – je wettelijke werkgever – overhandig je wel een medisch attest met je uitgerekende datum zodat we hiermee rekening kunnen houden. We horen het ook graag wanneer je kindje geboren is, zodat we de geboortedatum kunnen bevestigen aan de mutualiteit.

Nog vragen over werken via Amplo?

 

 

vind je antwoord bij de FAQ's