Blog

Werkloosheidsmaatregelen binnen de creatieve sector: een overzicht (Update 1/04/2021)

Welke steunmaatregelen zijn er voor (tijdelijke) werknemers in de creatieve sector? We zetten het voor jou op een rij en stellen onze expertise ter beschikking. Expertise rond steunmaatregelen gelinkt aan tewerkstelling wel te verstaan. Check de samenvatting en laat ons weten of je gepersonaliseerde info wil, dan schieten we meteen in actie. Ook als je nog niet bij Amplo ingeschreven bent!

Tijdelijke werkloosheid

De federale regering heeft op 6 november 2020 beslist om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) van 01.10.2020 tot en met 30.03.2021. ondertussen werden de maatregelen verlengd tot 30.06.2021.

Bijgevolg kan vanaf 01.10.2020 alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus opnieuw worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Het is van geen belang of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Wat betekent dit voor de creatieve sectoren en de events?

1. Versoepelde toegang tot de werkloosheid

Om de moeilijke situatie van een bepaalde categorie werknemers uit de artistieke sector wat te verlichten, besliste de federale regering om de wachttijd voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering, tijdelijk af te schaffen. In normale omstandigheden moet je kunnen bewijzen dat je al voldoende dagen gewerkt hebt binnen een bepaalde referteperiode - en dus sociale bijdragen hebt betaald – voor je kan terugvallen op een werkloosheidsuitkering wanneer je even zonder opdrachten zit.

Deze voorwaarde wordt tijdelijk versoepeld: voor de periode april tot en met 30 juni 2021 kan je ook een volledige werkloosheidsuitkering aanvragen als je in de periode tussen 13 maart 2019 en 13 maart 2020 actief was in de artistieke sector. Je moet in deze periode slechts een minimaal aantal prestaties kunnen bewijzen waarbij socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden – via al dan niet tijdelijke arbeidscontracten – om in aanmerking te komen voor een uitkering:

  • Ofwel 10 artistieke prestaties (bv. een muzikant met 10 dagcontracten voor optredens)
  • Ofwel 10 technisch-ondersteunende prestaties in de artistieke sector (bv. een geluidstechnieker met 10 dagcontracten voor optredens)
  • Ofwel 20 arbeidsdagen in de artistieke sector (bv. een acteur of cameraman met één of meerdere contract voor een filmopname van minimaal 20 werkdagen)

Goed om te weten:

  • Activiteiten waarvoor je geen socialezekerheidsbijdragen betaalt, komen niet in aanmerking. Denk aan vrijwilligerswerk, KVR, onkostenvergoedingen, …
  • De functies die in aanmerking komen voor de versoepelde regeling zijn dezelfde als degene voor de voordeelregels voor artiesten (het zogenaamde artiestenstatuut), zowel voor de artistieke als de technisch-ondersteunende functies. Weet je niet zeker of jouw functie hier ook toe hoort? Vraag het even na bij je Amplo-consulent.

Om je uitkering aan te vragen, neem je contact op met je vakbond of hulpkas.

2. Tijdelijke werkloosheid ihkv geannuleerde evenementen

De bijkomende voorwaarde voor niet-artistieke prestaties werd geschrapt!

Om te kunnen spreken van geannuleerde/geschorste contracten is de eerste voorwaarde dat er een contract is. Nu, dat is nu net de specifieke uitzondering die gemaakt werd voor de brede sector van de “evenementen” (Hiermee wordt beoogd: “bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren”, met inbegrip van muziek- en filmopnames.). Er wordt uitgegaan van een “belofte” voor een contract/opdracht, zonder dat er al een contract getekend werd. Het veronderstelde contract kon niet verzilverd worden vanwege de restricties ihkv de Covid-19 crisis.

Kunstenaars/artiesten en tijdelijke medewerkers van die “evenementen” kunnen dus onder voorwaarden tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder dat er een getekende arbeidsovereenkomst is.

Primaire voorwaarde: de bewijzen van de belofte voor een arbeidsovereenkomst moeten ten laatste zijn gedateerd op 31.10.2020.

Uit schriftelijke bewijzen (programma’s, e-mails, …) moet blijken dat de opdrachtgever een formele belofte gedaan heeft om de medewerker aan te werven als werknemer (niet als zelfstandige, niet met kvr, noch als vrijwilliger).

3. Wat met je “kunstenaarsstatuut”?

De combinatie van een uitkering ihkv de uitzonderingsregels voor kunstenaars en technici en een uitkering ihkv TWO Corona zorgt regelmatig voor onduidelijkheden. Heb je specifieke vragen in dat verband, contacteer ons, en onze juridische dienst zal je verder op weg helpen.

  • Weet dat de uitkering niet zal zakken al minstens tot 30/06/2021, ongeacht de situatie.
  • Bij de definitieve berekening van uw uitkering, houdt de RVA geen rekening met auteurs- of naburige rechten die u hebt ontvangen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2021 naar aanleiding van artistieke activiteiten.
  • Verlenging van de referteperiodes voor het bewijzen van vereiste arbeidsprestaties ter verlening van het voordeel.

Meer informatie?

Al ingeschreven? Neem contact op met je vaste Amplo-consulent of kantoor.

Of als je nog niet ingeschreven bent in een Amplo-kantoor, vul je gegevens in en je wordt gecontacteerd door één van onze specialisten om je persoonlijke situatie te bekijken. Want ook jij hebt recht op onze expertise.