menu icon menu icon
SPECIALISATIES EN DIENSTEN

Payroll

  

Amplo is in de eerste plaats een payrollservice. 
Maar wat is payroll? En waarom zou jij er gebruik van maken?

 

 

Payroll -  de betekenis in’t kort

 

Payrolling is de administratieve verwerking van tijdelijk, eenmalig en/of artistiek werk, zoals uitzendarbeid, met dat verschil dat je zélf met de opdracht komt. Je kan het ook vergelijken met werken als zelfstandig freelancer. Je kiest zelf je opdrachtgever (of medewerker), en bepaalt op eigen kracht waar en wanneer je gaat werken en voor welk factuurbedrag. Je stuurt zelf geen factuur. Dat doen wij, na je loon te hebben uitbetaald. Je bent dus werknemer, die zelf opdrachten zoekt, maar toch met sociale bescherming én andere voordelen van een werknemer.

Concreet

  • Je gaat een (artistieke) prestatie leveren voor een opdrachtgever, of je wil een (creatieve) medewerker tijdelijk in dienst nemen voor een project. Jullie spreken onderling een bedrag af voor die opdracht, Amplo komt hier niet in tussen. Voordat de opdracht van start gaat, geef je dit door aan een consulent.
  • Let op: het afgesproken factuurbedrag wordt steeds herleid naar een brutoloon dat moet voldoen aan de minimumlonen zoals vermeld in de sectorale- of bedrijfseigen barema’s.  Je Amploconsulent zal je hierover aanspreken wanneer dit niet het geval is.
  • Amplo wordt juridisch werkgever, wat betekent dat wij je in dienst nemen voor de afgesproken periode, en instaan voor de facturatie en de uitbetaling van je nettoloon. We vervullen ook bijkomende verplichtingen zoals het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering, het doorsturen van RSZ- en belastingbijdragen, het uitbetalen van ziekte- en feestdagen, vakantiegeld en eindejaarspremie, enzovoort.
  • Je werkt met arbeidscontracten per opdracht en kan dit combineren met een vaste job of werkloosheidsuitkering.
  • Amplo is je officiële werkgever en ook je aanspreekpunt voor alles wat niet met de opdracht zelf te maken heeft. Je kan er bijvoorbeeld terecht voor alle nodige documenten en voor vragen over veiligheid, verzekeringen of werken in het buitenland.

Vragen?

 

Er zijn evenveel manieren van payrollen als er payrollers zijn, en alles hangt dus af van je concrete situatie als werknemer of opdrachtgever in de creatieve sector. Bespreek die eerst met een consulent in één van onze Amplokantoren.

 

Contacteer ons