menu icon menu icon
OVER AMPLO

FLEXICONTRACTEN

Een flexijob is een statuut dat flexibele arbeid in bepaalde sectoren moet stimuleren. Het is een specifieke vorm van tijdelijke arbeid die bedoeld is voor mensen die al een hoofdberoep hebben (en gepensioneerden) en extra willen bijverdienen. Het toepassingsgebied is beperkt, maar werd recent opengetrokken naar bepaalde functies in de paritaire comités 304 en 303.03 (podiumkunsten, vermakelijkheidsbedrijf, bioscoopzalen, …).

 

 

Wie mag een flexicontract afsluiten?

 

Werktijden en voordelen van een flexijob

 

Flexicontracten via Amplo voor deze sectoren

 

Aan de slag als flexwerker

Wie mag een flexicontract afsluiten?

 

Werknemers en gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden een flexijobcontract afsluiten.

 

Voorwaarden voor werknemers

 

 1. Je moet minimaal 4/5 de werken bij één of meerdere andere werkgever(s) gedurende het referentiekwartaal dat aan je flexijob voorafgaat.
 2. Je mag geen arbeidscontract én een flexijobcontract hebben bij dezelfde werkgever.
 3. Je mag geen flexijob uitoefenen wanneer je in een opzegtermijn zit.
 4. Je mag geen flexijob uitoefenen in een periode waarin je een verbrekings- of ontslagvergoeding ontvangt van dezelfde werkgever.

Voorwaarden voor gepensioneerden

 

Als gepensioneerde kan je onder bepaalde voorwaarden een flexicontract afsluiten. Meer inlichtingen over deze voorwaarden vraag je bij de FOD Sociale Zekerheid.

 

Via www.mycareer.be kan elk individu checken of hij/zij in aanmerking komt voor flexijobs (aanmelden met Itsme).

 

Werktijden en voordelen van een flexijob

 

Bij een flexijob zijn de uren flexibel. Het werkrooster kan variëren van dag tot dag, naargelang de behoeften van de werkgever en de beschikbaarheden van de flexwerker.

 

Als werkgever vul je dus gemakkelijk de gaten in je personeelsbestand op tijdens piekmomenten of projecten. Met een flexicontract hoeft de werkgever slechts een werkgeversbijdrage van 25% te betalen. Bovendien betalen flexijobbers geen sociale zekerheid noch belasting op het loon uit hun flexijobs.

Flexicontracten via Amplo voor deze sectoren

 

 • PC 303.03 : Bioscoopuitbaters
 • PC 304 : Podiumkunsten en evenementensector met uitzondering van artistieke, artistiek-technische en artistieke ondersteuningsfuncties
 • PC 314 : Sport- en dansscholen

 

LET OP!

Sommige werkgevers zitten in meerdere en soms onverwachte Paritaire Comités. Zo kan een organisatie het PC van de horeca hebben, wanneer het binnen haar gebouwen ook een café, kantine of restaurant uitbaat.

 

 

 

Deze sectoren komen in aanmerking voor flexijobs:

 • het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren (nr. 119);
 • het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (nr. 201);
 • het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (nr. 202);
 • het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (nr. 202.01);
 • het Nationaal Paritair Comité voor de sport (nr. 223) ;
 • het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (nr. 302);
 • het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (nr. 303.03) ;
 • het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (nr. 304), met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;
 • het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken (nr. 311);
 • het Paritair Comité voor de warenhuizen (nr. 312);
 • het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (nr. 314);
 • het Paritair Comité voor gezondheidsinrichtingen en –diensten (nr. 330) en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van de functies die taken omvatten behorend tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen);
 • het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (nr. 118) met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels zoals omschreven in NACE-code 47242;
 • Het Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in het kader van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (nr. 118), subsector voor industriële broodbakkerijen;
 • het Paritair Comité voor de uitzendarbeid (nr. 322), wanneer de gebruiker ressorteert onder één van voormelde paritaire comités of onder het voormeld Waarborg- en Sociaal Fonds.
Maar!
Voor de eventsector los van het PC 304 worden vanaf januari 2024 ook alle bedrijven toegelaten die een hoofdactiviteit hebben in één van volgende NACE-codes:
 • 90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

 • 90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
 • 90.022 Ontwerp en bouw van podia
 • 90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
 • 90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • 90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
 • 90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • 90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
 • 90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
 • 82.300 Organisatie van congressen en beurzen
 • 93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g
 • 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
 • 77.392 Verhuur en lease van tenten
 • 77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

Aan de slag als flexwerker

 

 • Denk je in aanmerking te komen voor een flexijob?
 • Wil je een flexwerker in dienst nemen?
 • Ben je op zoek naar flexwerk?
 • Wil je een flexicontract laten aanmaken?

 

Mail onze gespecialiseerde consulent via flexi@amplo.be of contacteer jouw dichtstbijzijnde Amplokantoor.