menu icon menu icon
OVER AMPLO

FLEXICONTRACTEN

Tot voor kort waren flexi-jobs beperkt tot horeca, winkels, kappers, schoonheidssalons en bakkerijen. Maar sinds 2024 zijn flexi-jobs ook beschikbaar in de sport-, bioscoop-, entertainment-, evenementen- en gezondheidszorgsectoren.
Bij Amplo kan je terecht voor flexi-jobcontracten in onder andere de evenementensector, bioscopen, sport- en dansscholen en podiumkunsten, met uitzondering van artistieke, artistiek-technische en ondersteunende functies.

Wat is een flexi-job?


Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarmee een werknemer die al deeltijds of voltijds werkt bij één of meerdere werkgevers, onder gunstige voorwaarden extra werk kan verrichten.


Flexi-jobs: voordelen voor werknemers

 

Je nettoloon is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen

 

 • In tegenstelling tot een reguliere baan is het loon van een flexi-jobber vrij van belastingen en sociale bijdragen, waardoor je dus de volledige vergoeding op je rekening krijgt.
 • Een flexi-loon is beperkt tot € 12.000 per jaar, behalve voor gepensioneerden.

 

Als flexi-jobber bouw je wel sociale rechten op, zoals flexi-vakantiegeld, pensioen, recht op werkloosheidsuitkeringen, enzovoort. Je bent ook beschermd met een arbeidsongevallenverzekering. 


Let op! Je flexi-vakantiegeld wordt direct met je loon uitbetaald. 


Let op! Een flexi-loon telt niet mee voor de berekening van de eindejaarspremie. Alleen de opgebouwde uren worden in aanmerking genomen voor de berekening van je premie.

 

Je kan een flexi-job combineren met andere banen of een pensioen.

 

 • Een status als flexi-jobber is compatibel met een hoofdberoep, een anderbijbaantje of een pensioen. Je kunt dus meerdere inkomstenbronnen combineren.


Flexi-jobs: voordelen voor werkgevers

 

 • Als werkgever betaal je maar 28% werkgeversbijdragen op het brutoloon van een flexi-jobber, terwijl reguliere sociale bijdragen kunnen oplopen tot meer dan 30%.
 • Er zit geen gebruikslimiet op het systeem, waardoor je als organisatie snel kan inspelen op schommelingen in je activiteiten en meer personeel kan inschakelen tijdens piekmomenten.

Wie kan werken met een flexi-job?


Zowel werknemers als gepensioneerden kunnen onder bepaalde voorwaarden een flexi-job aangaan.


De voorwaarden voor werknemers

 • Je moet minstens 4/5de werken voor één of meerdere andere werkgevers gedurende het referentie kwartaal voorafgaand aan je flexi-job.
 • Je kunt geen 4/5de arbeidsovereenkomst combineren met een flexi-jobcontract bij dezelfde werkgever.
 • Je kunt geen flexi-job uitoefenen tijdens een opzegtermijn.
 • Je kunt geen flexi-job uitoefenen tijdens een periode waarin je een ontslagvergoeding ontvangt van dezelfde werkgever.


De voorwaarden voor gepensioneerden

 • Als gepensioneerde kun je een flexi-job uitoefenen onder bepaalde voorwaarden. Informeer bij de FOD Sociale Zekerheid om deze voorwaarden te kennen. 
 • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een flexi-job? Raadpleeg je persoonlijke situatie op www.mycareer.be.

De voorwaarden voor bedrijven


Organisaties die flexi-jobbers in dienst nemen, moeten in België gevestigd zijn, en actief zijn in een sector die flexi-jobs toelaat.


Bekijk hier de lijst met sectoren waarin flexi-jobs mogelijk zijn


Sinds 1 januari 2024 is het flexi-jobsysteem uitgebreid naar nieuwe sectoren en zijn er nieuwe voorwaarden geïntroduceerd. 

 

De volgende NACE-codes komen hiervoor in aanmerking:

 

90.011 - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90.012 - Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90.022 - Ontwerp en bouw van podia
90.023 - Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90.029 - Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
90.031 - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
90.032 - Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
90.041 - Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
90.042 - Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
93.199 - Overige sportactiviteiten, n.e.g
77.293 - Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77.392 - Verhuur en lease van tenten
77.399 - Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen


Voorbeelden van sectoren met flexi-jobs:

 • Evenementen: Onthaalmedewerker, barman, ober, gastheer/gastvrouw, ...
  Sport en dans: Animator, opvoeder, ...
  Cultuur: Toeristische gids, cultureel animator, enz...


Let op! Flexi-jobs zijn niet toegestaan voor alle functies. Check altijd of de functie van de werknemer in aanmerking komt. Je kan met vragen ook terecht bij een gespecialiseerde consulent via flexi@amplo.be.

Starten met flexi-jobs


Wil je een flexi-job aangeven? Registreer je bij Amplo om je eerste opdracht aan te geven!


Ben je een organisatie?

 • Vraag aanvullende informatie aan via flexi@amplo.be.
  Wil je een flexi-jobber in dienst nemen? Contacteer AmploJobs en wij brengen je in contact met gekwalificeerde en snel beschikbare kandidaten.