menu icon menu icon
SPECIALISATIES EN DIENSTEN

Aan de slag met ART 1bis – de verloningsoplossing voor autonome kunstwerkers

Artikel 1bis uit de RSZ-wetgeving bevat een aantal sociale voordelen voor kunstenaars. Op deze pagina ontdek je wat die voordelen zijn, voor wie ze gelden en hoe AMPLO jou kan helpen.

Wat is Artikel 1bis?

 

Volgens Artikel 1bis uit de RSZ-wetgeving is het voor kunstwerkers onder sommige omstandigheden mogelijk om te werken zonder arbeidscontract en toch te genieten van de sociale zekerheid van een werknemer.

 

Dit doe je met het zogenaamde Kunstwerkcontract 1bis.

Voor wie is Artikel 1bis bedoeld?

 

Vanaf 2024 kan je van Artikel 1bis gebruikmaken als:

 

  • Kunstwerker

  • in het bezit van een Kunstwerkattest

  • die een artistieke prestatie levert = (artistiek, artistiek-technisch, artistiek-ondersteunend)

  • en niet onder gezag* staat van een werkgever 

  maar wel een vergoeding ontvangt van die werkgever (GEEN onkostenvergoedingen).

 

*Wanneer je niet onder gezag staat van een werkgever, ben je vrij om je opdracht uit te voeren zonder enige band van ondergeschiktheid met je opdrachtgever.

 

TIP

Afhankelijk van de opdracht kan je wisselen tussen Artikel 1bis-contracten, projectcontracten en tijdelijke contracten. Vraag raad aan je AMPLO-consulent.

 

LET OP

Als jobstudent kom je niet in aanmerking voor een Artikel 1bis-contract.

Hoe helpt AMPLO bij Artikel 1bis-contracten?

 

  • Een kunstwerkcontract 1bis valt niet onder de arbeidswetgeving. Daarom is er geen verplichting om collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) na te leven. Er liggen dus geen werktijdbeperkingen vast en er zijn geen bepalingen over feestdagen, gegarandeerd loon bij ziekte, klein verlet en eindejaarspremie.

  • We moet je rekening houden met het baremaloon voor die functie (of het GGMMI indien geen baremaloon beschikbaar). Het minimumbedrag voor een Art1bis contract bedraagt bijgevolg minstens €76,70 bruto per dag


  Het voordeel van artikel 1 bis is wel dat je als kunstwerker rechten opent binnen de sociale zekerheid voor werknemers (werkloosheid, ziekteverzekering, pensioen,…).

 

De voordelen van een Artikel 1bis-contract via AMPLO

 

Je krijgt sociale bescherming

 

 • je bouwt je recht op vakantiegeld, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering en pensioen op.
 • een arbeidsongevallenverzekering èn een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn inbegrepen.

 

Het wettelijk kader is minder beperkend

 

 • de verhouding tussen je nettoloon en je factuurbedrag is voordeliger dan bij een klassieke of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: je ontvangt meer nettoloon voor je opdracht.

 

Denk je in aanmerking te komen voor een artikel 1bis AMPLO-contract?

 

AMPLO adviseert je over de contractvorm die bij jouw opdracht past en die je financieel en sociaal de meeste voordelen oplevert. 

 

Die contractvorm kan verschillen per opdracht of functie die je uitvoert. Neem daarom contact op met jouw dichtstbijzijnde AMPLO-kantoor.

 

 

 • Bekijk eerst dit voorbeeld om jouw situatie in te schatten:

Situatie 1

 

Als componist krijg je de opdracht om de muziek te maken bij de aftiteling van een kortfilm. De enige instructie die je van de regisseur krijgt, is de deadline. Je bent vrij om te kiezen waar en wanneer je componeert, hoeveel tijd je aan het project besteedt en wat het eindresultaat zal zijn.

 

Dit type opdracht past binnen een Artikel 1bis-contract.

Situatie 2

 

Voor dezelfde korte film krijg je een opdracht als cameraman/vrouw. In dit geval werk je op de filmset en vertelt de callsheet waar je op welk moment moet zijn.

 

Dit soort opdrachten wordt vergoed op basis van een projectcontract of een interimcontract.