menu icon menu icon
SPECIALISATIES EN DIENSTEN

Werken met een kunstenaarsvisum? | Artikel 1Bis

GA AAN DE SLAG MET ART 1Bis


"De oplossing voor autonome kunstenaars"

 

ÉN VRAAG EEN KUNSTENAARSVISUM AAN

Alles over het Artikel 1bis-contract voor kunstenaars


Artikel 1bis
uit de RSZ-wetgeving bevat een aantal sociale voordelen voor kunstenaars. Lees verder om te weten wat die voordelen zijn, voor wie ze gelden en hoe AMPLO jou kan helpen om ervan te genieten.

 • Wat is Artikel 1bis?
 • Voor wie is Artikel 1bis bedoeld?
 • Welk contract is geschikt voor mij?
 • Wat zijn de voordelen van een Artikel 1bis-contract via Amplo?

Werken als kunstenaar onder Artikel 1bis

 

 • Volgens Artikel 1bis is het als kunstenaar onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te werken zonder arbeidscontract.
 • Vooldoet jouw opdracht aan de voorwaarden? Dan garandeert AMPLO je niet alleen een eerlijk loon maar ook een geoptimaliseerd nettoloon. Én wij verzorgen de volledige administratie.

Wat is Artikel 1bis?

 

Artikel 1bis van het RSZ-arbeidsrecht erkent dat:

 

 • ... mensen die een vergoeding ontvangen voor hun artistieke prestaties
 • ... onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van de sociale zekerheid van een werknemer
 • ... en dat zonder arbeidsovereenkomst

 

Maar dat betekent niet dat je niets in orde moet brengen. En hier komt AMPLO kijken.

Het artikel 1bis-contract van AMPLO

 

Onze juridisch experts en consultants werken er elke dag aan om werken in de creatieve sectoren eerlijker te laten verlonen en minder onzeker te maken. Bij AMPLO ontwikkelen we exclusief contracten voor die sectoren en we kennen ze dan ook van binnen en van buiten.

Het is met die kennis en in deze context dat wij ons eigen Artikel 1bis-contract in het leven riepen. Dat contract is géén arbeidscontract. Het is een contractuele vorm, specifiek voor freelancers, die hen het eerlijke loon en de sociale bescherming waar ze recht op hebben, garandeert.

 

Voor wie is Artikel 1bis bedoeld?

 

Tot eind 2023 is Artikel 1bis van toepassing op :

 • artiesten
 • die in het bezit zijn van een kunstenaarsvisum EN
 • die een artistieke prestatie leveren EN
 • niet onder gezag* staan van een werkgever MAAR
 • die wel een vergoeding ontvangen van die werkgever (GEEN onkostenvergoedingen).

 

*Wanneer je niet onder gezag staat van een werkgever, ben je vrij om je opdracht uit te voeren zonder enige band van ondergeschiktheid met je opdrachtgever.

 

TIP! Je kan Artikel 1bis-contracten afwisselen met projectcontracten of tijdelijke contracten, afhankelijk van de opdracht. Vraag raad aan je AMPLO-consulent.

 

LET OP! Als jobstudent kom je niet in aanmerking voor een Artikel 1bis-contract.

 

Lees hier meer over de situatie vanaf 2024

Welk contract is geschikt voor mij?

 

 • AMPLO  adviseert je over de gepaste contractvorm. Die kan verschillen per opdracht of functie die je uitvoert. Neem daarom contact op met jouw dichtstbijzijnde AMPLO-kantoor, of bekijk eerst onderstaand voorbeeld:

Situatie 1

 

Als componist krijg je de opdracht om de muziek te maken bij de aftiteling van een korte film. De enige instructie die je van de regisseur krijgt, is de deadline. Je bent vrij om te kiezen waar en wanneer je componeert, hoeveel tijd je aan het project besteedt en wat het eindresultaat zal zijn.

 

Dit type opdracht past binnen een Artikel 1bis-contract.

Situatie 2

 

Voor dezelfde korte film krijg je een opdracht voor geluidsopnamen. In dit geval werk je op de filmset en vertelt de callsheet waar je op welk moment moet zijn. 

 

Dit soort opdrachten wordt vergoed op basis van een projectcontract of een interimcontract.

Wat zijn de voordelen van een artikel 1bis-contract via AMPLO?

 

 1. Je krijgt sociale bescherming: je bouwt je recht op vakantiegeld, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering en pensioen op. 

Ook een arbeidsongevallenverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zijn inbegrepen. 

 

 1. Het wettelijk kader is minder beperkend, waardoor de verhouding tussen je nettoloon en je factuurbedrag voordeliger is dan bij een klassieke of tijdelijke arbeidsovereenkomst. Met andere woorden: je ontvangt meer nettoloon voor je opdracht.

 

De beperkingen van een ‘gewoon’ Artikel 1bis-contract

 

Omdat het artikel 1bis-contract niet onder de arbeidswetgeving valt, is er:

 

 • geen verplichting om collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) na te leven, met inbegrip van minimumlonen en werktijdbeperkingen, waarover onderhandeld wordt door paritaire comités

 • geen bepaling over feestdagen, geen gegarandeerd loon bij ziekte, geen klein verlet en geen eindejaarspremie

 

Omwille van deze beperkingen kwam AMPLO tussenbeide met een ethisch Artikel 1bis-contract, dat de maximale rechten van werknemers in de creatieve sectoren garandeert.

 

Het ethische artikel 1bis-contract van AMPLO

 

AMPLO weigert contracten op te maken die de onzekere status van freelancers verankeren. We weigeren toe te laten dat de sociale status van kunstenaars verder wordt uitgehold en we vechten om de werkgelegenheid in de sector te versterken.

 

Daarom creëerde AMPLO een permanente oplossing: een Artikel 1bis-contract dat leidt tot een fatsoenlijk loon. 

 

AMPLO stelt daarom geen artikel 1bis-contracten op met een brutoloon dat lager ligt dan de RMMG (€ 75,19 bruto per dag). Wij vinden dat een artiest niet minder mag verdienen dan dit bedrag. 

 

Alleen voltijdse dagen worden trouwens meegeteld bij het berekenen van het aantal dagen dat nodig is om in aanmerking te komen voor speciale beschermingsregelingen voor kunstenaars.

 

Hoe kan ik werken met een artikel 1bis AMPLO-contract?

 

Tot eind 2023 heb je artiestenvisum nodig voor een Artikel 1bis-contract.

 

LET WEL OP! Als je nog geen artiestenvisum hebt, heb je tot 30 juni 2023 de tijd om je aanvraag in te dienen. Na die datum moet je wachten op de inwerkingtreding van het kunstwerkattest.

 

Lees hier alles over die veranderingen