menu icon menu icon

Wie of wat is de Kunstwerkcommissie?

De Kunstwerkcommissie vervangt de voormalige commissie kunstenaars en is de enige instantie die de aanvragen voor Kunstwerkattesten (KWA) beoordeelt en de attesten aflevert.

Het doel van de Kunstwerkcommissie is om beslissingen te standaardiseren en de vele interpretaties uit het verleden met betrekking tot de definitie van wie een kunstwerker is te vermijden.

De taken van de Kunstwerkcommissie:

 

 1. Het is een expertisecentrum dat zowel de overheid en de kunstwerkers, als de  FOD als de kunstenfederaties informeert.

 2. Het doet aan beleidsontwikkeling  en adviseert beleidsadviezen op basis van statistische data.

 3. Het levert Kunstwerkattesten af.

 4. Het is het meldpunt voor problemen of misbruik met betrekking tot het Kunstwerkattest.

 5. Het legt een register aan van personen met een Kunstwerkattest

 6. Het beheert het levend kadaster – dit zijn de motivaties van beslissingen en criteria die zij ook openbaar publiceren.

 7. Op termijn legt zij ook een rechtstreekse koppeling met de RSZ.

De samenstelling van de Kunstwerkcommissie:

 

Er is een Nederlandstalige- en Franse taalrol, elk samengesteld uit:

 • 9 Experten uit de sector, aangeduid door kunstenfederaties

 • 3 Vertegenwoordigers federale administraties

 • 3 Vertegenwoordigers vakbonden

 • 3 Vertegenwoordigers werkgevers- of zelfstandigenorganisaties

 • Plus eventueel vertegenwoordigers van gemeenschappen

 • Plus een onafhankelijke voorzitter