menu icon menu icon
FAQ

Welke onkosten krijg ik terugbetaald?

Als freelance uitzendkracht in de creatieve sector gebeurt het regelmatig dat je onkosten maakt voor een tewerkstelling. Denk bijvoorbeeld aan vervoer of de aankoop van specifiek materiaal. Deze uitgaven kan je via een contract bij Amplo, een eigen organisatie, je opdrachtgever of de belastingen deels recupereren.

Woon-werkverkeer

 

Heb je een vaste plaats van tewerkstelling (bijvoorbeeld de officiële hoofdzetel van de onderneming) op meer dan vijf kilometer van je thuisadres? Dan heb je recht op woon-werkverkeer volgens de regels van het sociaal abonnement. Let wel op, want er zijn vaak sectorspecifieke afspraken omtrent het woon-werkverkeer.

Verplaatsingsvergoeding

 

Ga je met de auto en wijkt de locatie af van je vaste plaats van tewerkstelling? Dan heb je recht op een verplaatsingsvergoeding. Van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 is dit forfait vastgelegd op maximum € 0,4280 per km. Deze vergoeding dekt alle kosten van onderhoud tot brandstof en verzekering. Het bedrag per kilometer kan variëren naargelang de afspraken die de opdrachtgever hanteert, maar kan nooit dit maximum overschrijden.

Trein of fiets

 

Als je met de trein gaat, kan je de tickets gedeeltelijk tot volledig terugbetaald krijgen. De terugbetaling hangt af van de sector waar je opdrachtgever onder valt. Is er geen sectorale regeling? Dan heb je recht op een terugbetaling van 75% van je treinticket.

Indien je de fiets neemt, ontvang je een vergoeding van maximum € 0,27 per kilometer.

RSZ-vrije kostenforfaits

 

Voor werknemers die altijd van thuis uit werken, is er een forfait voorzien van 10% van het brutoloon. Het bedrag is dus afhankelijk van jouw loon en dekt de uitgeven voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap,… Indien gewenst kan je hierover andere afspraken maken met je opdrachtgever.

Verder kan de opdrachtgever ook een forfait voorzien voor het gebruik van eigen arbeidsmateriaal, aangepaste werkkledij, baankosten buitenshuis of parkeergelegenheid. De RSZ heeft hierover een aantal bedragen gepubliceerd die zij standaard als kostenforfait aanvaarden. Je vindt ze hier terug.

 

Buitenland

 

Ga je naar het buitenland voor een opdracht? Dan kan je normaal gezien aanspraak maken op een forfaitaire vergoeding voor 'dienstreizen van korte duur in het buitenland'. Dit forfait dekt maaltijdkosten en kleine uitgaven (transport ter plaatse, fooien …). Het dagbedrag dat maximaal toegekend mag worden, varieert afhankelijk van jouw omstandigheden en van het land waar je naartoe reist.

Werkelijke kosten

 

Werkelijke kosten zijn steeds verbonden aan een specifiek arbeidscontract. Voor de verwerking van werkelijke kosten moet je bewijzen dat je iets hebt gekocht voor uitvoering van je job en steevast de aankoopbewijzen binnenbrengen. Aan de hand daarvan maakt jouw Amploconsulent een onkostennota op. Op deze nota wordt de motivatie voor de vergoeding van de onkosten vermeld. Jij dient deze nota aangevuld en ondertekend terug te sturen. Ze dient als geldig bewijs bij controle van de RSZ of de fiscus.

Heb je andere vragen?

 

Contacteer ons