menu icon menu icon
FAQ

Welk percentage bedrijfsvoorheffing moet ik kiezen?

De bedrijfsvoorheffing is een soort voorschot op de jaarlijkse inkomstenbelastingen die je als werknemer moet betalen. Bij elke loonverwerking wordt er een percentage van je bruto belastbaar loon (bruto min RSZ werknemer) door de werkgever ingehouden en doorgestort naar de overheid. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in jouw jaarlijkse belastingafrekening, waar al jouw belastbare inkomsten samenkomen.
 
Bij Amplo kan wie op interimbasis werkt zelf dat percentage kiezen. Het minimum is 11,11%, het maximum dat Amplo kan afhouden bedraagt 30%.
 
Op basis van wat kan je het beste percentage kiezen? 

 

Bedrijfsvoorheffing en belastingen hangen nauw samen met jouw persoonlijke fiscale situatie. Je loon is hierin een cruciaal element. De personenbelasting die je uiteindelijk zal moeten betalen stijgt mee met de schaal waarin je belastbaar loon zich bevindt. Dus hoe hoger je belastbaar inkomen, hoe hoger je idealiter je bedrijfsvoorheffings-% bepaalt. Verder wordt er ook rekening gehouden met je burgerlijke staat, gezinssamenstelling of andere gezinslasten. Eventuele “aftrekposten” die in mindering gebracht worden van je belastbaar loon (zoals hypothecaire leningen bijvoorbeeld) worden steeds in de jaarafrekening verwerkt, nooit bij je bedrijfsvoorheffing.
 
Als je een lager percentage kiest, houd je netto meer over. Dat lijkt interessant, maar de kans op verrassingen bij de afrekening van de personenbelastingen is dan wel heel reëel. 

 

Daarom raadt Amplo toch aan om het percentage niet te laag in te schatten. De standaard die we hanteren is 18%. Je kan op eigen aangeven ook kiezen voor 11,11%, 22,8% en 30%. Een Amplo-consulent zal je graag adviseren bij het inschatten van een correct BV-%, don’t worry. Weet dat ook je inkomsten buiten Amplo en eventuele uitkeringen zullen mee wegen op de jaarafrekening, dus hou daar rekening mee.

 

Er bestaat ook “wettelijke schalen”, daarbij wordt bij elke afrekening een aparte inschatting gemaakt van het bedrag dat je theoretisch zou moeten betalen. Maar, bij die berekening wordt het loon van elke loonafrekening geprojecteerd alsof je een heel jaar aan dat loon zou werken. En neemt dan desbetreffend % over. Handig als je voltijds werkt, of als je een stabiele gelijkmatige verdeling van inkomsten hebt doorheen het jaar. 

 

Praat erover met je Amplo-consulent!

Heb je andere vragen?

 

Contacteer ons