menu icon menu icon
FAQ

Welk BTW-percentage geldt voor mijn opdracht?

Uitzendarbeid is onderworpen aan de BTW-wetgeving. Dus ook op artistieke prestaties moet BTW worden verrekend. Maar hoe weet je wanneer dat 21% of 6% is? En bestaat er een vrijstelling?

Prestaties die via Amplo verloond worden, zijn gekoppeld aan een factuur die rechtstreeks naar de opdrachtgever wordt gestuurd. Het bedrag op die factuur wordt telkens vermeerderd met een bepaald BTW-percentage. Wanneer je een opdracht doorgeeft met bijbehorend facturatiebedrag, vragen wij dan ook steeds of dat bedrag inclusief of exclusief BTW is. Dit kan een belangrijk verschil maken omdat er al dan niet een deel van je loon naar de BTW gaat. 

 

Als Sociaal Bureau voor Kunstenaars treedt Amplo op als jouw werkgever. Die professionele activiteit van 'uitzendarbeid' is onderworpen aan de BTW. Daarom moeten wij in principe op alle facturen 21% BTW rekenen. Maar een regel zou een regel niet zijn zonder uitzonderingen. Er bestaan ook prestaties met een verlaagd BTW-tarief van 6%. En om het nog een beetje complexer te maken, zijn er zelfs prestaties die volledig vrijgesteld zijn van BTW.

Hieronder vind je een kort overzicht van functies met hun BTW-percentage. Maar contacteer voor de zekerheid steeds een Amploconsulent met info over je concrete situatie.

21% BTW

  • Technische functies (zoals productieassistent, cameraman/vrouw, monteur, …)
  • Artistieke functies met een commercieel doeleinde (bijvoorbeeld: een acteur in een reclamefilm)
  • Bepaalde artistieke functies die niet onder de uitvoerende of scheppende functies vallen (zoals DJ, kostuumontwerp, fotograaf, ...)

6% BTW

  • Uitvoerende kunstenaars (zoals muzikant, zanger, danser, …)
  • Auteursrechten

Vrijgesteld van BTW

  • Activiteiten die vallen onder de verschillende subartikels van Artikel 44. Concreet zijn dat prestaties waarvan de factuur gericht wordt aan de organisator van het evenement / schouwspel en waarbij de functie van de uitzendkracht artistiek, en de persoon in kwestie een artiest is  (Art44 §2 8°).

Heb je andere vragen?

 

Contacteer ons