menu icon menu icon
FAQ

Wat moet je weten over werken als jobstudent?

Studeren en een centje bijverdienen aan een voordelig tarief? Het kan! Maar wat zijn de voorwaarden om als jobstudent te mogen werken? Hoe verschilt de jobstudent van de werkstudent? En kunnen je ouders financieel nadeel ondervinden van jouw studentenjob? AMPLO legt het je helder uit.

Wanneer mag je als jobstudent werken?

 

Om te mogen werken als jobstudent, moet je aan deze voorwaarden voldoen:

 • Je bent 16 jaar of ouder. Of: je bent 15 jaar én je hebt de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs achter de rug.
 • Je bent jobstudent, dus je hoofdbezigheid is studeren: in het voltijds secundair of het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit). Je studentenjob moet ondergeschikt zijn aan je studie.
  • Ga je deeltijds naar school? Dan kan je alleen als jobstudent werken 1) voor een andere werkgever dan die waarbij je je praktische opleiding volgt op de werkplek en 2) op momenten waarop je géén theoretische of praktische opleiding moet volgen. 
  • Volg je avondschool of een andere onderwijsvorm met beperkt leerplan? Dan kan je niet als jobstudent werken.
 • Je mag als jobstudent geen werkloosheidsuitkering of inschakelingsuitkering ontvangen.

Of studeren je hoofdactiviteit is, valt soms moeilijk uit te maken. In deze gevallen val je bijvoorbeeld niet onder het jobstudentenstatuut: 

 • Je bent een gewoon werknemer die een extra bacheloropleiding volgt; 
 • Je hebt al 12 maanden of meer voor je werkgever gewerkt en betaalt vanaf 12 maanden de normale sociale bijdragen voor die werkgever. Voor een andere werkgever mag je nog wel werken als jobstudent.

Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op met je AMPLO-kantoor.

Waarom is werken als jobstudent zo voordelig?

De loonlasten voor een jobstudent zijn een stuk lager dan voor een niet-jobstudent. Dat is voor je werkgever goedkoper, maar ook voor jou:

 • Je betaalt geen bedrijfsvoorheffing, een voorschot op belastingen dat je werkgever voor normale werknemers moet doorstorten aan de fiscus.
 • Je geniet van een lager RSZ-tarief. Als jobstudent betaalt 2,71% solidariteitsbijdrage (RSZ), als normale werknemer 13,07%.

Minder nieuws!

 

Als jobstudent kan je geen officiële vakantiedagen opnemen en krijg je dus geen vakantiegeld uitbetaald. Voor gewone werknemers met bediendenstatuut bouw je wél vakantiedagen op volgens het aantal dagen dat je het jaar daarvoor hebt gewerkt en krijg je wel vakantiegeld.

Wat is het minimumloon voor een jobstudent?

Er bestaat niet iets als één minimumloon voor alle jobstudenten in België. Je minimumloon hangt af met de sector of het bedrijf waarvoor je gaat werken.
Twijfel je of jij een eerlijk loon krijgt? Neem dan contact op met je AMPLO-kantoor.

Hoeveel uren mag je werken als jobstudent?

 • Op 1 januari van elk kalenderjaar krijg je als jobstudent een jobstudentcontingent: een saldo van 600 werkuren aan het voordelige jobstudententarief. Je jobstudentcontingent raadpleeg je op student@work
 • Is je jobstudentcontingent opgebruikt? Dan verlies je vanaf je 601ste werkuur binnen hetzelfde kalenderjaar het statuut van jobstudent en word je werkstudent. Op 1 januari van het volgende kalenderjaar kan je opnieuw jobstudent worden, op voorwaarde dat je voltijds student bent uiteraard.
 • Studeer je af in juni? Dan kan je nog tot 30 september van datzelfde jaar van het jobstudentstatuut blijven profiteren. Let op! Ga je als na 30 september aan de slag bij je jobstudentenwerkgever? Dan mag je er niet dezelfde functie uitoefenen. In dat geval wordt je tijd als jobstudent beschouwd als een verdoken proefperiode en dat is verboden.

Wat gebeurt er als je werkstudent wordt?

De loonlasten voor een werkstudent zijn hoger dan voor een jobstudent. Daarom krijg je als werkstudent minder nettoloon dan een jobstudent:

 • Je betaalt 13,07% solidariteitsbijdrage (RSZ), zoals een gewone werknemer, en niet 2,71%, zoals een jobstudent.
 • Je betaalt bedrijfsvoorheffing, een voorschot op belastingen dat je werkgever voor normale werknemers moet doorstorten aan de fiscus. Werk je met AMPLO-contracten en is AMPLO je officiële werkgever, dan kies je zelf hoeveel bedrijfsvoorheffing je betaalt bij je inschrijving in je AMPLO-kantoor. Het percentage ligt tussen 11,11% en 30%. Meest gangbare percentage is 22,8%.

Goed nieuws! 

 • Verdien je op jaarbasis niet meer dan 7.730 euro netto (dat is het maximumbedrag voor inkomstenjaar 2018), dan krijg je je bedrijfsvoorheffing integraal terug via je personenbelasting.
 • Als werkstudent krijg je vakantiegeld, als jobstudent niet.

Hoe zit het met belastingen en werken als job- of werkstudent?

 • Zodra je gewerkt hebt als jobstudent of werkstudent moet je een belastingaangifte invullen, ook als je uiteindelijk geen belastingen moet betalen.
 • Zodra je meer dan een bepaald bedrag hebt verdiend – voor inkomstenjaar 2018 ligt het brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen op 11.042,86 euro – zal je belastingen moeten betalen. Het gaat om het brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen.
 • Zodra jij als jobstudent of werkstudent meer verdiend hebt dan een bepaald bedrag – voor inkomstenjaar 2018 ligt het brutobedrag, na afhouding van de sociale bijdragen op 6807,50 euro (als je ouders samen belast worden) – val je niet langer ‘ten laste’ van je ouders. ‘Ten laste zijn’ betekent dat je financieel afhankelijk bent van je ouders waardoor ze minder belastingen moeten betalen. Ben je niet langer ten laste, dan verliezen zij hun belastingvoordeel. 

 

Hoe zit het met kinderbijslag en werken als job- of werkstudent?

 • Je ouders krijgen altijd kinderbijslag als je jonger bent dan 18 jaar. 
 • Normaal gezien krijgen je ouders dat ook tussen je 18de en 25ste levensjaar. Ze hebben echter geen recht meer op kinderbijslag als jij je als jobstudent of werkstudent niet aan de kwartaalregels houdt. 
  • Als je in het eerste, tweede of vierde kwartaal meer dan 240 uur hebt gewerkt, verliezen ze kinderbijslag voor dat kwartaal.
  • In het derde kwartaal (dus: juli, augustus en september) mag je wél meer dan 240 uur werken, tenzij je het je laatste jaar als student is. Ben je student af na september, dan mag je in het derde kwartaal van dat jaar ook niet meer dan 240 uur werken.

Meer weten?

 

Student@work

 

Famifed

 

FOD Financiën

 

Een opdracht als jobstudent? >>> Lees hier op onze blog welke info je AMPLO-consulent nodig heeft om jouw jobstudentcontract correct op te maken.

 

 

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons