menu icon menu icon

Wat is het Kunstwerkattest?

Alles over de voordelen, voorwaarden en aanvraagprocedure van het Kunstwerkattest volgens de hervormingen van de sociale zekerheidsregels voor kunstwerkers van januari 2024.

Het Kunstwerkattest geeft je als kunstwerker toegang tot specifieke regelingen binnen de sociale zekerheid. Het vervangt enerzijds het kunstenaarsvisum dat nodig is om te kunnen werken met artikel 1bis-contracten. Anderzijds is het dé voorwaarde om toegang te krijgen tot de Kunstwerkuitkering (het voormalige kunstenaarsstatuut).

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige regeling?

 

 • Het Kunstwerkattest vervangt het kunstenaarsvisum.
 • De Kunstwerkuitkering vervangt het kunstenaarsstatuut
 • Artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies worden erkend.

De voordelen van een Kunstwerkattest

 

Er zijn 3 types Kunstwerkattest. Aan elk type zijn andere voordelen verbonden.

 

1. Het gewone Kunstwerkattest

 

Volgens Artikel 1bis uit de RSZ-wetgeving is het voor kunstwerkers onder sommige omstandigheden mogelijk om te werken zonder arbeidscontract en toch te genieten van de sociale zekerheid van een werknemer.

 • lees er hier meer over
 • Als zelfstandig kunstwerker kom je met een Kunstwerkattest in aanmerking voor de regeling van de primostarters. Je betaalt dan gedurende 8 kwartalen verlaagde sociale bijdragen.

 

2. Het Kunstwerkattest ‘plus’

 

 • 5 jaar geldig
 • Het Kunstwerkattest plus geeft je toegang tot de voordelen van het gewone Kunstwerkattest én toegang tot de Kunstwerkuitkering (het vroegere kunstenaarsstatuut).

 

3. Het Kunstwerkattest ‘starter’

 

 • 3 jaar geldig
 • Het Kunstwerkattest starter geeft je toegang tot de voordelen van het gewone Kunstwerkattest én toegang tot de Kunstwerkuitkering.

 • Het verschil met het attest ‘plus’ is dat de toekenningsvoorwaarden soepeler zijn voor starters.

 

LET OP

 

 • Als kunstwerker kan je niet zelf kiezen voor een type attest. Het is de Kunstwerkcommissie die beslist.

 • Wie voor 1 januari 2024 recht had op een Kunstwerkuitkering, ontvangt automatisch een Kunstwerkattest plus.

 • Wie voor 1 januari 2024 een kunstenaarsvisum had, ontvangt automatisch een Kunstwerkattest.

 • Wie 1 januari 2024 automatisch een kunstwerkattest ontving, komt niet in aanmerking om een KWA Starter aan te vragen. Je komt wel in aanmerking om de KWA Plus aan te vragen, tegen de voorwaarden van een vernieuwing.

De voorwaarden voor een Kunstwerkattest

 

Een Kunstwerkattest is voor personen die professioneel artistieke activiteiten verrichten. Sinds deze nieuwe regeling worden artistiek-technische en artistiek-ondersteunende activiteiten ook als artistieke activiteiten beschouwd.

 

De kunsten omvatten:

 

 • Audiovisuele kunsten
 • Beeldende kunsten
 • Muziek
 • Literatuur
 • Spektakel
 • Theater
 • Choreografie
 • Stripverhaal

 

Lees hier welke activiteiten de Kunstwerkcommissie als artistiek beschouwt

 

Een artistieke praktijk wordt als professioneel beschouwd wanneer je inkomsten volstaan om in een deel van je levensonderhoud te voorzien, óf wanneer je activiteiten een aanzienlijk deel van je professionele tijdsinvestering uitmaken.

 

 • Voor een Kunstwerkattest bewijs je een inkomen van minstens € 1000 bruto over een referteperiode van 2 jaar.
 • Voor een Kunstwerkattest plus bewijs je bij een eerste aanvraag € 13.546 bruto over een referteperiode van 5 jaar en € 5.418 bruto over een referteperiode van 2 jaar. Bij hernieuwing bewijs je € 4.515 bruto over een referteperiode van 5 jaar en € 2.709 bruto over een referteperiode van 3 jaar.
 • Voor een Kunstwerkattest starter gelden soepelere voorwaarden.
  • Je hebt een diploma hoger voltijds kunstonderwijs of gelijkwaardige ervaring in de sector.
  • Je volgt een vormingstraject of hebt een cultureel ondernemingsplan.
  • Je verdiende tijdens de voorbije 3 jaar minstens € 300 bruto met artistieke activiteiten, of voerde minstens 5 artistieke activiteiten uit.

 

Lees hier wanneer de Kunstwerkcommissie je artistieke activiteit als professioneel beschouwt

 

De Kunstwerkcommissie beoordeelt of de activiteit die je doet een noodzakelijke artistieke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering. Voeg dus bij je aanvraag bewijsstukken toe die dat aantonen.

 

De Kunstwerkcommissie werkt nog aan een (levend) kadaster met alle criteria om een kunstwerkattest te verkrijgen.

Hoe vraag je een Kunstwerkattest aan?

 

Je doet je aanvraag bij de Kunstwerkcommissie via hun platform Working in the arts.

 

 • Klik op ‘Mijn dossier’ op deze pagina.
 • Registreer je op het platform met je eID of itsme.
 • Bewijs je professionele artistieke activiteiten in je aanvraag en voeg de gevraagde bewijsstukken toe.
 • De Kunstwerkcommissie neemt een beslissing binnen de drie maanden na je aanvraag.

 

Nog vragen?