menu icon menu icon
Camera Set
FAQ

Wanneer en hoe kan ik de kleine vergoedingsregeling voor artiesten (KVR) gebruiken?

De KVR, voluit ‘kleine vergoedingsregeling voor artiesten’ of kunstenaars, is een manier om een artistieke activiteit te vergoeden. De KVR is geen contract en je hebt er een kunstenaarskaart voor nodig. Maar wat is het exact en hoe kun je het gebruiken?

KVR voor artiesten

Voor kleinschalige artistieke activiteiten kunnen artiesten of kunstenaars zich laten uitbetalen via de KVR. Deze vergoeding wordt wettelijk beschouwd als een terugbetaling van kosten wat erop neerkomt dat de KVR vrij is van sociale bijdragen en belastingen. Toch moet je de dagen waarop je via de KVR gewerkt hebt, doorgeven op je stempelkaart. Dit moet je doen omdat je op die dagen officieel niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. 

Kunstenaarskaart

Wil je je laten vergoeden via de KVR, dan moet je in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Deze kan je aanvragen bij de Commissie Kunstenaars via de webapplicatie artist@work, mits een goede motivatie van de artistieke activiteit. 

Zijn er nog voorwaarden?

 

Uiteraard zijn die er, we sommen ze even voor je op: 

  • Je mag er maximum 30 keer (of 30 dagen) per jaar gebruik van maken.
  • Je mag max. 147,67 EUR per dag per opdrachtgever en max. 2.953,37 EUR per jaar inboeken via de KVR.
  • Je mag niet meer dan 7 opeenvolgende dagen voor dezelfde opdrachtgever werken. (Let op, je kan voor je werk bij eenzelfde opdrachtgever niet wisselen tussen KVR en arbeidscontract via Amplo. Denk steeds op voorhand na hoeveel jobs je zal hebben bij deze opdrachtgever zodat je de juiste keuze maakt.

Hoe ga ik aan de slag met de KVR?

 

Eens je de toelating hebt van de Commissie voor Kunstenaars, ontvang je een kunstenaarskaart en kan je met de KVR aan de slag. Je moet je prestaties die verloond worden met de KVR op voorhand ingeven op het platform op www.artistartwork.be.

 

Is het slim om via de KVR te werken? 

 

Die vraag kan je uiteraard alleen zelf beantwoorden, maar we geven  je wel een aantal voor- en nadelen mee.

De voordelen van KVR

De voordelen van de KVR zijn vooral voelbaar in je directe financiën. Ondanks de limiet die er op de onkostenvergoeding staat, krijg je wel het volledige bedrag dat je aanrekent uitbetaald. Dit in tegenstelling tot een vergoeding via een contract.

 

Dit lijkt leuk, maar er zijn uiteraard ook enkele belangrijke kanttekeningen bij het verhaal.

De nadelen van KVR

Aangezien de KVR als een terugbetaling van kosten wordt gezien en daardoor vrij is van sociale bijdragen en belastingen, draagt deze vergoeding niet bij tot je sociale statuut. Een dag via de KVR wordt niet aanzien als een gewerkte dag, ondanks het feit dat je officieel niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en je op de dag niet mag stempelen.

 

Dit betekent ook dat je met de KVR niets opbouwt aan sociale voordelen zoals gewaarborgd loon bij ziekte, opbouw pensioen, eindejaarspremie en dat de vergoeding ook niet meetelt als artistieke arbeidsdag in het kader van de opbouw van je rechten in de werkloosheid (kunstenaarsstatuut). Verder ben je door de KVR ook niet verzekerd bij ongevallen

Denk goed na over het gebruik van de KVR en vraag eerst advies aan je Amploconsulent.

 

Contacteer hem/haar hier