menu icon menu icon

Veelgestelde vragen kunstwerkattest

Wie kan een kunstwerkattest aanvragen?


Je bent een kunstwerker. Dat wil zeggen dat je een noodzakelijke bijdrage levert aan een artistieke creatie of uitvoering en dit via verloning voor je artistieke-, artistiek-technische activiteiten en artistiek ondersteunende activiteiten. 

 

Je hebt een professionele praktijk in de kunsten. Met professionele praktijk wordt bedoeld dat je beroepsinkomsten en/of tijdsinvestering moet volstaan om in een deel van het levensonderhoud te voorzien. ‘De kunsten’ omvat beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater, choreografie en stripverhaal.

Wat heb je nodig om een kunstwerkattest aan te vragen?


Je moet zelf zorgen voor alle bewijsstukken die aantonen dat je in de voorbije 5 jaar artistieke prestaties hebt geleverd. Dat kan gaan om kern- of randactiviteiten: 

 

Kernactiviteiten:

 • Artistieke activiteiten met beroepsinkomsten
 • Inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten
 • Prijzengeld toegekend als bezoldiging

 

Randactiviteiten:

 • Gevolgde en gegeven opleidingen
 • Vrijwilligerswerk/amateurkunstvergoeding
 • Deelname kunstwerkcommissie
 • Onzichtbaar werk: voorbereiding, repetities, atelierwerk, ..

 

Hoe wordt dit geëvalueerd:

 

 1. kernactiviteiten < € 1.000 bruto 2j voor aanvraag: dossier verworpen
 2. kernactiviteiten €1000 bruto < € 65.400 bruto op 5j: onderbouw nodig (dat inkomsten in deel levensonderhoud kunnen voorzien of dat dit een aanzienlijk deel uitmaakt van de professionele tijdsinvestering)
 3. kernactiviteiten > € 65.400 bruto op 5j: dossier automatisch aanvaard

 

 

Waar vraag ik een kunstwerkattest aan?


Dit zal je in de toekomst kunnen doen via het digitaal platform van Working In the Arts, waar de aanvragen en andere vragen behandeld zullen worden door de Kunstwerkcommissie. Dit platform zal ten laatste op 01/01/2024 volledig operationeel zijn.

Wat is de kunstwerkcommisie?


De kunstwerkcommissie vervangt de voormalige commissie kunstenaars en is de unieke poortwachter voor alle administraties. Deze commissie gaat over de aanvragen en levert de kunstwerkattesten af.

 

Er is een Nederlandstalige- en Franse taalrol, elk samengesteld uit:
→ 9 Experten uit de sector, aangeduid door kunstenfederaties 
→ 3 Vertegenwoordigers federale administraties
→ 3 Vertegenwoordigers vakbonden
→ 3 Vertegenwoordigers werkgevers- of zelfstandigenorganisaties

 

Plus eventueel vertegenwoordigers van gemeenschappen
Plus een onafhankelijke voorzitter

Wat zijn de taken van de kunstwerkcommissie?

 

 1. Expertisecentrum (zowel FOD als kunstwerkers als de federaties informeren)
 2. Beleidsontwikkeling (op basis van statistische data beleidsadviezen formuleren)
 3. Levert Kunstwerkattest af (of trekt deze in wanneer noodzakelijk)
 4. Meldpunt voor problemen of misbruik met betrekking tot het kunstwerkattest (reactieve functie, in wisselwerking met inspectiediensten)
 5. Legt register aan van personen met kunstwerkattest
 6. Beheert het levend kadaster – dit zijn de motivaties van beslissingen en
 7. criteria die ook worden gepubliceerd
 8. Op termijn ook rechtstreekse koppeling met RSZ?

Wil je meer weten over de kunstwerkuitkering? Lees er hier alles over