menu icon menu icon
FAQ

Krijg ik vakantiegeld?

Iedereen buiten de jobstudent heeft recht op vakantiegeld, maar het tijdstip en de manier van uitbetaling verschilt naargelang de tewerkstelling als arbeider, bediende of kunstenaar.

1. Manieren van uitbetaling

 

Als bediende krijg je het enkel en dubbel vakantiegeld meteen bovenop je loon uitbetaald. Dit kan je raadplegen op je loonfiche. Het is in feite een voorschot op het vakantiegeld van volgend jaar.


Arbeiders krijgen hun vakantiegeld gestort door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV). Dit gebeurt in mei of juni van het jaar na de prestaties.

 

Artiesten vallen ook onder deze arbeidersregeling en krijgen het vakantiegeld dus in één keer uitbetaald in mei of juni van het volgende kalenderjaar.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je af en toe als muzikant werkt onder een artistiek contract, en af en toe als lesgever, onder een bediendencontract. In dat geval zal het vakantiegeld van de bediendecontracten met je loon mee uitbetaald worden. Het vakantiegeld voor de artistieke prestaties ontvang je dan in mei of juni van het volgende jaar.

2. Hoeveel bedraagt mijn vakantiegeld?

 

Het netto vakantiegeld bedraagt ongeveer 15% van het jaarlijkse brutoloon, verminderd met RSZ en bedrijfsvoorheffing.

 

3. Ik heb geen vakantiegeld gekregen, wat nu?

 

Als artiest of arbeider is het belangrijk dat je aan de RJV je bankrekeningnummer doorgeeft, anders kunnen ze het vakantiegeld niet storten. Met verdere vragen kan je ook bij hen terecht.

 

Als je als bediende hebt gewerkt en je hebt vragen over het vakantiegeld, richt je dan rechtstreeks tot je vaste Amploconsulent.

Heb je andere vragen?

 

Contacteer ons