menu icon menu icon

Kom ik in aanmerking voor een Kunstwerkuitkering?

De Kunstwerkuitkering is de nieuwe benaming voor de voordeelregels voor kunstwerkers in de werkloosheidsuitkering. Het vervangt het zogenaamde ‘kunstenaarsstatuut’ en je hebt een Kunstwerkattest (KWA) nodig om ervoor in aanmerking te komen.

De Kunstwerkuitkering geeft je toegang tot een niet-degressieve werkloosheidsuitkering – een uitkering die niet daalt doorheen de tijd.

Voorwaarden voor een Kunstwerkuitkering

 

Om voor deze maatregel in aanmerking te komen, moet je:

 

  • in het bezit zijn van een geldig KWA plus of starter;

  • kunnen aantonen dat je minstens 156 dagen hebt gewerkt in de 24 maanden voorafgaand aan jouw aanvraag.

    • dat aantal dagen komt overeen met een bruto inkomen als werknemer van € 11.729,64 op basis van het GMMI (het cachetbedrag) voor juni 2023. Momenteel bedraagt het cachetbedrag € 76,70.

 

Voor de Kunstwerkuitkering maakt het niet uit of je activiteiten artistiek waren of niet, je moet enkel kunnen aantonen dat je een loon ontving van minstens bovenvermeld bedrag, dit kan uit zowel artistieke als niet artistieke lonen of beide.

De bedragen van de Kunstwerkuitkering

 

Een Kunstwerkuitkering is 3 jaar geldig.

 

Je ontvangt: 

 

  • minimaal € 68,34 per dag als gezinshoofd ;

  • minimaal € 60,21 per dag als alleenstaande of samenwonende persoon;

  • maximaal € 70,96 per dag.

 

Deze bedragen waren geldig op 1 november 2023 en zijn onderhevig aan indexeringen.

Voordelen van de Kunstwerkuitkering

 

Met de Kunstwerkuitkering ben je niet langer onderworpen aan beschikbaarheidscontroles door de VDAB. 

 

Je kan niet langer aangemaand worden door de regionale autoriteiten als je niet voldoende bewijs hebt geleverd van het zoeken naar werk. 

 

Je wordt ook niet aangesproken als je een niet-passende dienstbetrekking weigert in een andere sector dan de creatieve sector. 

 

LET OP! Je moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende.