menu icon menu icon
FAQ

Hoeveel moet ik minimum factureren?

Het is een vraag die je jezelf sowieso moet stellen: hoeveel vraag ik voor mijn opdracht? Heb je nog geen ervaring of vind je het moeilijk om een factuurbedrag te bepalen? Amplo geeft je enkele richtlijnen.

Minimumduur

 

Algemeen geldt dat de duur van elke werkperiode niet minder mag zijn dan drie uren. Dit werd wettelijk zo vastgelegd.


Er zijn enkele afwijkingen voor bepaalde categorieën van werknemers. Zo mogen bijvoorbeeld gespecialiseerde fitnessinstructeurs wél twee uur onder contract staan, indien zij voldoen aan de voorwaarden bepaald door het paritair comité.

 

Minimumverloning

 

Om je minimumloon te bepalen, kijkt Amplo welk paritair comité van toepassing is en welke functiecategorie verenigbaar met de inhoud van de taak die je zal uitvoeren.

 

De meest gebruikte PC's binnen de werking van Amplo zijn:

 

303.01 Film
304.00 Spektakel / Podiumkunsten
329.00 Socio-culturele sector
227.00 Audiovisuele sector

 

Binnen elke sector gelden barema's per functie en anciënniteit. Deze minimumlonen moeten te allen tijde gerespecteerd worden en zijn telkens in brutobedragen vastgelegd. Als absolute ondergrens geldt overigens het GGMMI of gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen.


Op basis van dit brutobedrag (en met toevoeging van onder andere RSZ-bijdragen en andere wettelijke aanbetalingen) kan Amplo berekenen hoeveel je dient te factureren aan de opdrachtgever. Afhankelijk van de opdracht, kan dit per uur, per dag of per taak worden bekeken.


Wens je hier meer concrete informatie over? Contacteer dan een consulent met de details van je specifieke situatie. Je kan ook altijd zelf eens een kijkje nemen op minimumlonen.be. Let wel op, deze bedragen zijn niet altijd actueel. 


Op de website van het cultuurloket vind je ook een overzichtelijke tool om tot een prijssetting te komen voor je unieke creatieve prestatie.