menu icon menu icon
FAQ

Hoe zit dat? Verzekeringen in een arbeidscontract

Iedereen kent het gezegde ‘een ongeluk is snel gebeurd’. Alleen is het niet altijd duidelijk op welke manier je dan verzekerd bent tegen een ongeval. We klaren het voor je uit.

Wat is een arbeidsongeval precies?

 

Vooreerst ben je als uitzendkracht altijd verzekerd voor de volledige duur van een arbeidscontract. Alle ongevallen die tijdens de tewerkstelling, maar ook dóór het werk gebeuren, vallen onder de noemer van een arbeidsongeluk. De oorzaak hiervan moet extern en niet-lichamelijk zijn. Hartfalen en ziektes zijn bijvoorbeeld van lichamelijke aard en komen dus niet in aanmerking voor een arbeidsongevallenverzekering. Bovendien hoeft het ongeval letsels hebben veroorzaakt, die je verhinderen om verder te werken.

 

Je verzekering geldt ook voor de heen- en terugreis naar en van de locatie van tewerkstelling – je woon-werkverkeer dus. Je bent verzekerd voor je “normale traject”. Als je een omweg maakt om bijvoorbeeld een kleine boodschap te doen of de kinderen van school te halen, wordt dit ook aanzien als het normale traject. Ga je na je werk meteen naar een festival, dan is de verzekering niet meer geldig.

 

Wat met het buitenland?

 

Met de zomer voor de deur kan het zijn dat je straks een opdracht vervult in het buitenland. Wat als je iets overkomt tijdens de travel days?

Onze verzekeraar Ethias voorziet dat de verplaatsingsdagen die niet onder contract staan, ook onder de arbeidsongevallenverzekering vallen. Die verplaatsingen moeten uiteraard wel jobgerelateerd zijn en binnen een korte tijdspanne gebeuren.

Bijkomende verzekeringen zoals reisbijstand, persoonlijke bagage en burgerlijke aansprakelijkheid, zijn mogelijk via Amplo mits een extra verzekeringspremie. Vraag in elke situatie zeker om advies aan jouw Amploconsulent. Op die manier ben je volledig mee en kan je vreedzaam op pad.

 

Stel ons je concrete vraag