menu icon menu icon
FAQ

Hoe moet ik mijn loonbon lezen?

We krijgen op onze kantoren regelmatig vragen over de loonbonnen. Het is waar, ze zijn niet altijd even gemakkelijk te ontcijferen. Maar met onderstaande tips, gebaseerd op de meest gestelde vragen, geraak je misschien al een eind verder.

Nieuwe loonbon vs. aanvulling

 

elke betaling krijg je een nieuwe loonbon in de bus. Als alles goed gaat, is dat de week na je prestaties. Maar soms gaat het niet zo vlot en worden er correcties gedaan of nieuwe betalingen uitgevoerd voor dezelfde week. Rechts bovenaan zie je de titel, nl. LOONBON. Als er LOONBON – BIJKOMEND staat, dan weet je dat deze brief een aanvulling of correctie is op een eerder ontvangen betaling.

 

In hetzelfde kader rechts bovenaan, zie je de periode van je tewerkstelling. Dat is telkens een hele week, zelfs al heb je maar een paar dagen gewerkt.

Fiscale gegevens

 

Onder de periode vind je een kader met de basisgegevens van de berekeningen. Die worden opgesteld op basis van wat je zelf hebt doorgegeven aan je Amplokantoor. Je fiscale situatie wordt weergegeven bij BV-schaal en ten laste.  Hou er rekening mee dat  als je bijvoorbeeld een huwelijk of een geboorte aan ons doorgeeft, deze gegevens op je loonbon pas in het volgende fiscale jaar zichtbaar zullen zijn. Daarnaast kozen de meesten onder jullie voor een vast percentage aan bedrijfsvoorheffing. Het gevolg is dat je persoonlijke situatie pas in rekening wordt gebracht bij de eindafrekening van je belastingen.

Achterzijde van de loonbon

 

Op de keerzijde van je loonbon vind je meer specifiek de gewerkte dagen terug met de bijhorende looncodes. In onderstaand voorbeeld werd je betaald voor 7,6 uren op woensdag, donderdag en zaterdag, telkens aan looncode 100 (gewone prestaties). Er zijn ook codes voor taakloon, ziekte, feestdagen, enzovoort. Als er geen uren zijn ingevuld maar je ziet wel data staan bij verklaring, werd je (nog) niet betaald voor die dag.

Loonberekening

 

Op de voorzijde van de loonbon vind je de eigenlijke berekening van het loon.

 

In de kolom dagen zie je het aantal gewerkte dagen, in de kolom eenheden het aantal gewerkte uren.  De kolom basis toont de basisbedragen waarop de berekening gebeurt, en die kan je vergelijken met de kolom “%” ernaast. Voor bedrijfsvoorheffing zal het percentage afhankelijk zijn van wat je hebt afgesproken met het Amplokantoor. De RSZ- bijdrage is telkens 13,07% (behalve voor jobstudenten, zij betalen een solidariteitsbijdrage). Verder heb je nog de codes met hun omschrijvingen: gewone prestaties, RSZ, vakantiegeld, bedrijfsvoorheffing, enzovoort.

 

Helemaal onderaan zie je dan wat je netto hebt ontvangen. Indien je al eerder voor die specifieke week betaald werd, zie je hier enkel het bijkomende bedrag.

Heb je nog andere vragen?

 

Contacteer ons