menu icon menu icon
BLOG

Hoe schrijf ik mijn beroepskosten af?

Of je nu als zelfstandige werkt of via een SBK, als freelancer maak je regelmatig kosten in het kader van je opdrachten. Het kan nooit kwaad om je opdrachtgever te vragen of die je kosten wil vergoeden, maar helaas is dit niet altijd mogelijk. We leggen uit hoe je ze tóch kan afschrijven.

Onkosten

 

Als je factuurbedrag voldoende hoog is, kunnen we een aantal onkosten verrekenen in dit bedrag. Denk maar aan kilometer-, thuiswerk- of maaltijdvergoeding. In dit artikel gaan we daar dieper op in. 

Beroepskosten via Amplo

 

Maar wat met materiaal dat je aankoopt om je job te kunnen uitoefenen, maar dat niet meteen gelinkt is aan een specifieke opdracht? Of gehuurd materiaal en aankopen die je dagprijs ruim overstijgen, zoals opname- en technisch materiaal, cameralenzen of grondstoffen voor kunstwerken?  Wanneer je aan je persoonlijke Amploconsulent je aankoop- en huurfacturen bezorgt, kan hij of zij die na bepaling van een afschrijftermijn in de arbeidsovereenkomsten opnemen.  We werken met een gespecialiseerd bureau om de afschrijftermijnen van materiaal te bepalen. Afschrijven van onkosten op basis van facturen kan nu dus ook via Amplocontracten, als alternatief voor het declareren van je werkelijke beroepskosten in je belastingaangifte.

Beroepskosten via belastingaangifte

Dat het inbrengen van bepaalde onkosten de belastbare basis voor zelfstandigen verlaagt, is algemeen bekend. Maar de fiscus beseft dat je ook als werknemer soms geld moet uitgeven om je werk goed te kunnen uitoefenen. Daarom wordt voor iedereen een forfaitair bedrag van zijn loon automatisch als beroepskost beschouwd, en is dit vrij van belasting. Op de eerste inkomensschijf tot 8.620 euro, beschouwt de fiscus maar liefst 30% van dit bedrag als beroepskost. Verdien je meer, dan komt een steeds kleiner percentage in aanmerking. De maximale forfaitaire beroepskost bedraagt dit jaar 4.320 euro. 

Denk je dat je kosten hoger zijn opgelopen dan dit forfaitair bedrag? Dan kan je ervoor kiezen om je werkelijke beroepskosten in te geven bij je belastingaangifte. Grote aankopen (bv. een computer, camera,…) schrijf je af over meerdere jaren.  Kleinere aankopen zoals postzegels en vakliteratuur mag je volledig inbrengen. 
Behalve aankopen van materiaal kan je ook andere onkosten meerekenen:  kledij die je specifiek voor je beroep moet kopen of zelfs een gedeelte van je woning die je gebruikt als werkruimte.

Easy peasy?

 

Je mag alle kosten optellen en dit als één bedrag ingeven bij je aangifte, maar je moet alles wel goed kunnen bewijzen, en je moet kunnen aantonen dat je alles zelf hebt betaald. Je doet er goed aan om die bewijsstukken al meteen toe te voegen bij je belastingaangifte, al is dit niet verplicht.


Er zijn uiteraard wel een paar dingen waar je op moet letten. Zo is de fiscus behoorlijk streng als het aankomt op werkkledij: het moet echt gaan om kledij die je anders niet kan dragen (denk aan veiligheidsschoenen of een werkschort). Onkosten dubbel in rekening brengen kan natuurlijk ook niet. Wanneer je bijvoorbeeld al via je arbeidscontracten al aangekocht materiaal terugbetaald kreeg, zal deze worden herrekend naar loon.


Niet helemaal zeker? Je kan een simulatie maken op TaxCalc, en er zijn verschillende websites die berekeningstools aanbieden. In mei komt, naar jaarlijkse gewoonte, onze belastingspecialist weer langs in onze kantoren. Als je hier nog vragen over hebt, kan je bij ons terecht.

Blijf op de hoogte van onze belastingsessies.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief