menu icon menu icon
FAQ

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Heb je arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid via AMPLO? Dan val je onder dezelfde regeling als uitzendkrachten voor de eindejaarspremie. Om die eindejaarspremie te krijgen, moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hoe zit dat nu juist?

Om een eindejaarspremie te krijgen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Basisvoorwaarde is dat je tijdens de referteperiode 65 dagen (vanaf 3 werkuren per dag) of 494 uren moet hebben gewerkt als uitzendkracht. De referteperiode voor de eindejaarspremie van 2022 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.

 

•    Normaal tellen alleen je gewerkte dagen. Een voltijds maandcontract omvat soms de volledige maand (bijvoorbeeld van 1 juni 2022 tot en met 30 juni 2022), maar het zijn de gewerkte uren (bijvoorbeeld 7,6 uur per dag, van maandag tot en met vrijdag) die worden gerekend.

•    Maximaal vijf niet-gewerkte dagen kunnen ook meetellen. Dat zijn maximum vijf dagen economische werkloosheid, en arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval. In het laatste geval moet je wel zelf een attest van je verzekeraar binnenbrengen bij het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. De telling van de niet-gewerkte dagen gebeurt dus niet automatisch!

 

•    Maximaal vijf gewerkte dagen onder vast contract kunnen ook meetellen. Dat vast contract moet dan wel onmiddellijk volgen op een tewerkstelling als uitzendkracht.

Ben je niet zeker of je genoeg dagen of uren hebt gewerkt voor een eindejaarspremie? Je AMPLO-consulent kan dat makkelijk controleren. Let op! Heb je ook via andere uitzendbureaus gewerkt? Die werkuren verschijnen niet in het AMPLO-overzicht.

 At the sight: voor afgelijnde projecten kan AMPLO voor jou een PROJECTCONTRACT opmaken. Met een projectcontract ontvang je vanaf dag één een eindejaarspremie (pro rata). Meer weten over projectcontracten? Lees het hier

Wie betaalt mijn eindejaarspremie?

 

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten betaalt de eindejaarspremies uit en telt daarvoor alle dagen in uitzendarbeid mee. Je hoeft niet enkel via AMPLO gewerkt te hebben om voor een eindejaarspremie in aanmerking te komen. 

 

Wanneer krijg ik mijn eindejaarspremie?

 

Voldoe je aan de voorwaarden, dan stuurt het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten je in de loop van december een document toe. 

Let op!
•    Ben je verhuisd? Laat je nieuwe adres op tijd weten aan Sociaal Fonds. Dat kan makkelijk via de website van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten
•    Heb je eind december nog geen document gekregen en maak je recht op de premie? Bel het Sociaal Fonds dan op 02 203 60 95.

 

Hoeveel bedraagt de eindejaarspremie?

 

De brutopremie bedraagt 8,33% van je totale brutobedrag tijdens het refertejaar. Daar gaat 13,07% RSZ plus de bedrijfsvoorheffing vanaf. Je houdt zo ongeveer 66% netto over van de brutopremie. Het precieze bedrag staat op je document van het Sociaal Fonds. 

Hoe krijg ik de eindejaarspremie?

 

Je krijgt de centen niet vanzelf op je rekening, maar de uitbetaling aanvragen is wel eenvoudig:

 

•    Het document van het Sociaal Fonds heeft twee vakken. Vak A hou je zelf bij. Met Vak B ga je naar je vakbond. Zij betalen je uit.
•    Ben je niet aangesloten bij een vakbond? Dan betaalt het Sociaal Fonds je uit. Je vult daarvoor je bankrekening in op het document en bezorgt het terug aan het Sociaal Fonds. 

 

Moet ik de eindejaarspremie aangeven op mijn belastingbrief?

 

Je moet je eindejaarspremie aangeven bij de inkomsten van het jaar dat volgt op het jaar waarin je eindejaarspremie kreeg. Concreet: de premie die je in 2022 krijgt, geef je pas aan in 2023, samen met je andere inkomsten uit 2023. AMPLO bezorgt je daarvoor tijdig een fiche 281.10.

 

Tip!

Via Tax-on-web staan je eindejaarspremie en andere inkomsten al automatisch ingevuld bij je belastingaangifte.

Wil je graag weten of je genoeg gewerkt hebt voor een eindejaarspremie?

 

Mail, bel of ga langs bij je Amploconsulent.