menu icon menu icon
Female violinists
FAQ

Is de facturatie van een artistieke prestatie via een SBK voorbehouden voor occasionele gebruikers?

Om zijn activiteit te kunnen uitoefenen, moet een Sociaal Bureau voor Kunstenaars beschikken over een exploitatievergunning voor uitzendkantoren. Maar de wettelijke rol van een SBK is ingewikkelde materie die we graag wat verduidelijken. Zeker wanneer het gaat over de reden van uitzendarbeid.

Iemand tewerkstellen met uitzendarbeid is enkel toegelaten voor een beperkt aantal redenen:

 

 1. Vervanging van een permanente werknemer.
   
 2. Tijdelijke grotere werkdruk.
   
 3. Uitvoering van uitzonderlijk werk.
   
 4. Integratie of het ter beschikking stellen van een uitzendkracht bij een gebruiker met het oog op een permanente aanwerving.
   
 5. In het kader van een door het gewest goedgekeurd tewerkstellingstraject voor langdurig werklozen en begunstigden van financiële sociale bijstand.
   
 6. Artistieke prestaties en/of de productie van artistieke werken voor rekening van een werkgever of een occasionele gebruiker.

Ontstaan van verwarring

 

Vóór 2003 konden kunstenaars en werknemers binnen de creatieve sector enkel aangeworven worden door een SBK voor een van de eerste vijf redenen. Dat gaf problemen voor kleinere organisaties. Aangezien ze geen personeel hadden, mochten ze geen van bovenstaande redenen hanteren. Ze pasten in geen enkele categorie en daarom werd de zesde reden gecreëerd.

 

De wetgeving is duidelijk wat dit laatste punt betreft: enkel een occasionele gebruiker kan een beroep doen op een uitzendkantoor voor de aanwerving voor de reden Artistieke prestatie.

 

Er ontstaat soms verwarring omdat we de reden voor de aanwerving (“redenen”) moeten onderscheiden van de aard van het werk (“uitvoering”). Er bestaat geen exclusief verband tussen de reden “artistieke prestatie” en de artistieke prestatie (uitvoering). Deze twee zijn niet verbonden.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking:

 

Een bedrijf voor audiovisuele productie heeft vijf vaste werknemers met een contract van onbepaalde duur. Het team beheert het bedrijf en coördineert de producties dag na dag. Wanneer de opnames voor een film van start gaat, moet de organisatie tijdelijk extra technici en acteurs aanwerven.  Kiest ze ervoor om deze mensen aan te werven via een SBK of een uitzendkantoor, dan maakt ze op rechtmatige wijze gebruik van de reden tijdelijk verhoogde werkdruk. De acteurs worden aangeworven voor een artistieke prestatie (aard van het werk) en de techniekers voor een technische prestatie in de hoedanigheid van werknemer. De reden artistieke prestatie wordt hier niet ingeroepen.

 

Een privépersoon wenst een muzikant in te huren voor een trouwfeest. De muzikant is geen zelfstandige. De gebruiker kan geen uitzendcontracten opstellen voor reden 1 tot 5. In dit geval wordt dan als reden voor het uitzendcontract deartistieke prestatie ingeroepen. 

Waarom beroep doen op uitzendkrachten binnen de creatieve en artistieke sector?

 

In België is het verboden om een persoon aan te werven met vier opeenvolgende contracten van bepaalde duur (rechtstreeks aangeworven bij dezelfde werkgever). Het laatste contract zou dan omgezet moeten worden in het contract van onbepaalde duur. Door de aard van de prestaties zijn de korte en opeenvolgende contracten binnen de creatieve sectordus enkel mogelijk met uitzendcontracten.

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons