menu icon menu icon
FAQ

Wat moet ik doen bij een arbeidsongeval?

Elk ongeval is er één te veel en we proberen als werkgever de risico’s dan ook zoveel mogelijk te beperken. Moest er toch iets gebeuren onderweg naar of op je werkplek: Amplo voorziet een arbeidsongevallenverzekering.

Preventie

 

Wat ongevallen betreft, is preventie natuurlijk het allerbelangrijkste. Vermijd dus zoveel mogelijk miserie door op voorhand de nodige maatregelen te nemen. Ten eerste is het belangrijk dat je goed uitgerust bent zodat je je job altijd aandachtig en geconcentreerd kan blijven doen.

 

Voor je aan een opdracht begint, krijg je van Amplo een werkpostfiche die overeenstemt met de functie die je zal uitoefenen. Dit document is het resultaat van een risicoanalyse voor de functie, uitgevoerd door de opdrachtgever. Deze fiche informeert je over de uit te voeren taken, de vereiste opleiding of getuigschriften, eventuele gezondheidscontroles en verplichte individuele beschermingsuitrustingen. Het is dus belangrijk dat je deze fiche aandachtig leest alvorens je aan het werk gaat. Amplo stelt in haar kantoren steeds helmen, handschoenen en veiligheidsschoenen ter beschikking.

 

Zorg ervoor dat je de voorschriften van je opdrachtgever goed begrijpt voor je aan de opdracht begint en stel vragen indien je er hebt: wat zijn de noodprocedures? Waar bevindt zich het EHBO-kistje? Weet je hoe je het technisch materiaal moet bedienen?

Stap 0: vermijd risico's

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Word je ondanks deze preventieve maatregels toch slachtoffer van een arbeidsongeval, dan word je bijgestaan door onze verzekering bij Ethias. Deze dekt jou voor alle fysieke gevolgen van het ongeval opgelopen door en tijdens je prestatie en tijdens de verplaatsing van en naar je opdrachten.

 

  1. Informeer je consulent(e) bij Amplo zo snel mogelijk en binnen de 48 uur over het ongeval. Verwittig ook je ziekenfonds.
  2. Wij sturen je een ‘voorlopige ongevalsaangifte’ en we vragen je om daarop de omstandigheden van het ongeval gedetailleerd te beschrijven. Deze informatie zal als basis dienen voor de officiële aangifte bij onze verzekeraar.
  3. We geven je ook een ‘medisch attest van eerste vaststelling' dat je laat invullen door de eerste arts die je onderzoekt na het ongeval.
  4. Zodra je consulent(e) bij Amplo alle informatie gekregen heeft, dient hij/zij een aangifte in bij onze verzekeraar. Op basis van de doorgestuurde gegevens zal de verzekeraar dan onderzoeken of je ongeval beschouwd kan worden als een arbeidsongeval: 

Op basis van de doorgestuurde gegevens zal de verzekeraar dan onderzoeken of je ongeval beschouwd kan worden als een arbeidsongeval: 

 

Wordt jouw ongeval aanvaard als een arbeidsongeval, dan heb je recht op een vergoeding voor de opgelopen kosten en voor het eventuele inkomensverlies;

 

Wordt het ongeval niet beschouwd als een arbeidsongeval, dan behandelen we het als arbeidsongeschiktheid, zoals bij ziekte. Dat betekent dat Amplo je een gewaarborgd loon zal betalen, op voorwaarde dat je over voldoende anciënniteit beschikt. Daarna kan je terecht bij je ziekenfonds.

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons