menu icon menu icon
FAQ

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als uitzendkracht heb je in geval van afwezigheid door ziekte recht op gewaarborgd loon voor de dagen die onder contract staan. De voorwaarde is wel dat je minstens 30 (kalender)dagen anciënniteit hebt.* Heb je niet genoeg anciënniteit, of loopt je ziekte nog door na je contract, dan kan je terecht bij je ziekenfonds voor een ziekte-uitkering. Om recht te hebben op gewaarborgd loon of een uitkering van de mutualiteit, volg je onderstaande stappen:

  1. Verwittig onmiddellijk je opdrachtgever én Amploconsulent van je afwezigheid. Enkel als Amplo op de hoogte is van de afwezigheid, kan je eventueel gewaarborgd loon ontvangen.

 

  1. Verwittig je mutualiteit voor het geval je niet genoeg anciënniteit zou hebben voor gewaarborgd loon via Amplo of als je ziekte langer zou duren dan je Amplocontract.

 

  1. Ga meteen naar je huisarts en vraag een doktersattest vanaf de datum van jouw ziekte. Let op:  je arts mag geen ziektebriefje in het verleden opmaken. Laat de huisarts voor je mutualiteit ook een ‘Getuigschrift van Arbeidsongeschiktheid’ invullen – ook wel een ‘vertrouwelijke’ genoemd. Dit document kun je verkrijgen via je ziekenfonds. Het getuigschrift moet binnen de twee kalenderdagen via de post verstuurd worden naar je mutualiteit.

4. Bezorg je Amploconsulent binnen de 48 uur je doktersbriefje. Breng je het  te laat binnen, dan heb je maar recht op gewaarborgd loon vanaf de datum dat het doktersbriefje werd overhandigd of verstuurd.  Let wel:  de dagen waarvoor het attest te laat is ontvangen, tellen wel mee voor het aantal ziektedagen.

 

5. Wordt je ziekte verlengd? Doorloop alle bovenstaande stappen opnieuw.

* Anciënniteit in de uitzendsector begint opnieuw te tellen bij een werkonderbreking van meer dan 7 kalenderdagen. Heb je dus meer dan 7 kalenderdagen geen contract via ons, dan begin je qua anciënniteit terug van nul.

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons