menu icon menu icon
BLOG

Nachtwerk in de creatieve sector

9 augustus 2018

Alle werk tussen 20u ’s avonds en 6u ’s morgens noemen we nachtarbeid. En nachtarbeid is verboden in België. In principe. Maar zoals freelancers, werknemers en opdrachtgevers in de creatieve sectoren maar al te goed weten: geen regels zonder uitzonderingen …

Wat zegt de wet?


Er gelden heel wat afwijkingen op de algemene regels over nachtarbeid. Onder bepaalde omstandigheden wordt het uiteraard wél toegelaten. Denk aan ziekenhuizen, hotels, tankstations, uitzonderlijke situaties zoals de opmaak van een inventaris, enzovoort. Het toegestane nachtwerk kan binnen die ondernemingen worden ingevoerd volgens de specifieke procedures die daarvoor bepaald werden.

Creatieve sector


In sectoren waarin de aard van het werk of de activiteiten nachtwerk rechtvaardigt, zijn dus uitzonderingen mogelijk.  Voor onder andere de audiovisuele sector en de podiumkunsten is dat zeker het geval. Op- en afbouw van festivals, klaarmaken van filmsets, nachtopnames of optredens gebeuren bijna standaard in de late (of vroege) uurtjes van de dag.

 

Dit zijn de specifieke regels per Paritair Comité:

PC 227 – Audiovisuele sector

 

In de audiovisuele sector is nachtwerk toegestaan als de werkgever een toeslag betaalt (met een minimum van 50%) of als er een compensatie in het brutoloon is voorzien. Je kan ook vragen om deze toeslag te laten omzetten in recuperatiedagen. Die opleg valt niet te cumuleren met een loontoeslag voor zon- en feestdagen.

 

OPGELET: Voor televisieomroepen, facilitaire bedrijven en productiehuizen gelden de regels van nachtarbeid voor prestaties tussen 01u00 en 06u00. Voor radio-omroepen zelfs maar tot 05u00.

PC 303.01 – Filmsector


Specifiek in de filmsector wordt nachtarbeid toegelaten, maar enkel wanneer er tussen twee werkperiodes een onderbreking is van minstens 11 uur.

 

Voor machinisten, elektriciens of decorbouwers mag de onderbreking tot 10 uur worden herleid bij prestaties tijdens de overgang dag-nacht, nacht-dag.

PC 304 – Podiumkunsten


In de ”ondernemingen van openbare vertoningen en vermakelijkheden” (lees: theaterhuizen, muziekfestivals, dansgezelschappen, enzovoort) is nachtarbeid voor meerderjarigen toegestaan.

De creatieve sector zou zo boeiend niet zijn zonder zijn vele uitzonderingen: jongeren mogen niet werken tussen 20u en 6u tenzij ze worden tewerkgesteld als figurant of acteur in uitvoeringen of opnames. In PC 303.01 mag dat tot 22u, in PC 227 zelfs tot 23u op voorwaarde dat er nog openbaar vervoer is naar hun adres of de werkgever hun werkelijke kosten terugbetaalt.

Zoals altijd bekijken we bij Amplo elke situatie apart. Heb je dus vragen over nachtarbeid? Ben je onzeker over je uren? 

 

 

Contacteer je vaste consulent of vind er één in je dichtstbijzijnde kantoor.