menu icon menu icon
FAQ

Wat moet ik doen als ik in het buitenland ga werken?

Werk je in de creatieve sector en werk je voor verschillende werkgevers of opdrachtgevers? Dan kan het goed zijn dat je voor een opdracht ook al eens naar het buitenland moet. Jobs in de artistieke sector overschrijden gelukkig regelmatig de landsgrenzen.

 

Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we een aantal veel voorkomende vragen opgelijst, vergezeld van een correct antwoord uiteraard. En er is goed nieuws: werk je via Amplo, dan kunnen wij veel van die lijst voor je regelen.

Wat is een A1 en wat met je sociale zekerheid? 

 

Een A1-document is een formulier dat wij voor jou aanvragen bij de sociale zekerheid om je detachering naar het buitenland te regelen. Dit formulier betekent dat je tijdens je opdracht onderworpenblijft aan de Belgische sociale zekerheid en dat ook opdrachten in het buitenland bijdragen aan je sociaal statuut.

 

Hoe zit het met mijn belastingen? 

 

We kunnen je maximum 183 dagen per jaar detacheren om in het buitenland gaan werken. Indien je minder dan 183 dagen per jaar tewerkgesteld bent in het buitenland, blijf je onderworpen aan de Belgische personenbelasting en betaal je dus belastingen in België op je buitenlands inkomen. Voor sommige (artistieke) opdrachten werd een uitzondering voorzien en mag het land van tewerkstelling de belasting heffen. In dat geval moet je ook deze inkomsten in België aangeven, maar worden deze bij de eindafrekening niet nog eens belast

 

Heb ik recht op de terugbetaling van onkosten in het buitenland?

 

Je kan voor tewerkstellingen in het buitenland een onkostenvergoeding krijgen. Deze onkosten noemt men doorgaans een séjour. Dit kan via een forfaitaire vergoeding die maaltijdkosten en kleine uitgaven (transport ter plaatse, drank, lokale telefoongesprekken, …) dekt. Het bedrag dat Amplo je via een forfait maximaal mag toekennen, varieert afhankelijk van je omstandigheden en het land waar je naartoe gaat. Maar je kan ook de reële kosten terugbetaald krijgen, houd dan zeker de onkostenbewijsjes bij.

Kan ik via Amplo een contract krijgen, ook al gaat de prestatie door in het buitenland?

 

Uiteraard kan dat. Belangrijk hierbij is dat je zoals steeds alle nodige gegevens én ook de locatie doorgeeft aan je theaterconsulent, zodat die zeker op je contract vermeld staan. 

 

Kan ik via Amplo ook een contract krijgen voor een buitenlandse opdrachtgever? 

 

Ook dit kan. Alleen is het daar nog belangrijker dat we alle gegevens van de opdrachtgever op voorhand kennen én dat de factuur vooraf betaald wordt. Als je de info goed op voorhand doorgeeft, kunnen we alles tijdig in orde brengen.

 

Ben ik verzekerd in het buitenland? 

 

Als je via Amplo een arbeidscontract in het buitenland hebt, dan ben je verzekerd via onze arbeidsongevallenverzekering. Indien je een ongeluk hebt, dan moet je je Amploconsulent nog steeds binnen de dag verwittigen en een arts raadplegen. Ook voor ‘traveldays’ ben je, mits aangifte, verzekerd. Vraag daarvoor zeker raad.

 

Gelden de wettelijke minimumlonen ook in het buitenland?

 

Als je in het buitenland gaat werken, informeren wij naar de minimumlonen in het respectievelijke land. Die gaan wij hanteren omdat wij je wettelijke werkgever blijven en wij ons dus moeten houden aan de wettelijke barema’s van het land van tewerkstelling. 

Heeft u andere vragen?

 

Contacteer ons