Any questions?

Meer informatie over kleine vergoedingsregeling voor artiesten

De KVR, voluit  ‘kleine vergoedingsregeling voor artiesten’ of kunstenaars, is een manier om een artistieke activiteit te vergoeden. De KVR is geen contract en je hebt er een kunstenaarskaart voor nodig. Maar wat is het exact en hoe kun je het gebruiken? 

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als uitzendkracht heb je in geval van afwezigheid door ziekte recht op gewaarborgd loon voor de dagen die onder contract staan. De voorwaarde is wel dat je minstens 30 (kalender)dagen anciënniteit hebt.* Heb je niet genoeg anciënniteit, of loopt je ziekte nog door na je contract, dan kan je terecht bij je ziekenfonds voor een ziekte-uitkering. Om recht te hebben op gewaarborgd loon of een uitkering van de mutualiteit, volg je onderstaande stappen:

Werken in het buitenland

Werk je in de creatieve sector en werk je voor verschillende werkgevers of opdrachtgevers? Dan kan het goed zijn dat je voor een opdracht ook al eens naar het buitenland moet. Jobs in de artistieke sector overschrijden gelukkig regelmatig de landsgrenzen. Om je zo goed mogelijk te helpen, hebben we een aantal veel voorkomende vragen opgelijst, vergezeld van een correct antwoord uiteraard. En er is goed nieuws: werk je via Amplo, dan kunnen wij veel van die lijst voor je regelen.