Blog

Welke impact hebben de nieuwe coronamaatregelen op culturele activiteiten?

De maatregelen van 30 oktober beperken opnieuw de mogelijkheden van de verschillende spelers uit de creatieve sector. In de muzieksector en de audiovisuele en filmsector blijven er nog activiteiten mogelijk, maar onder bepaalde voorwaarden.

Dit zijn nog eens de toegelaten professionele activiteiten tussen 2/11 en 13/12.

In alle gevallen:

Los van de vergunningen en toelatingen waar we verder in dit artikel op ingaan, moet elke handelaar of organisator deze 7 minimumregels opvolgen:

1. Als uitbater of organisator informeer je bezoekers en personeelsleden tijdig over de verschillende voorzorgsmaatregelen die van kracht zijn, én voorzie je de nodige opleiding voor je medewerkers.

2. Een afstand van 1,5m moet gewaarborgd blijven tussen alle aanwezige personen.

3. Mondmaskers en andere beschermingsmiddelen zijn altijd sterk aanbevolen in het gebouw. Ze worden verplicht wanneer de afstandsregels niet kunnen worden toegepast door de aard van de uitgeoefende activiteit.

4. De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen vermeden worden.

5. Als uitbater of organisator maak je ontsmettende handgel beschikbaar voor het personeel en het publiek.

6. Als uitbater of organisator neemt je de nodige maatregelen om regelmatig het gebouw en het materiaal te ontsmetten.

7. Als uitbater of organisator sta je in voor een goede verluchting.

Voor culturele locaties en organisaties:

Alle culturele en evenementenorganisaties moeten hun deuren sluiten, behalve:

- Openluchtmusea,

- Bibliotheken (inclusief leeszalen), spelotheken en mediatheken,

- Opvang voor kinderen jonger dan 12, in groepen kleiner dan 50, voor (buiten)schoolse activiteiten en stages,

- Kranten- en boekenverkopers.

Over fysieke activiteiten voor kunstenaars en technici

Voor sommige artistieke activiteiten is het onmogelijk om te telewerken. In die gevallen is fysieke aanwezigheid toegestaan.

Residenties

Residenties moeten noodzakelijkerwijs fysiek worden gerealiseerd. De opdrachtgever of culturele locatie moet in dat geval door de residenten een contract laten ondertekenen. Elke aanwezige persoon in de residentie moet een arbeidscontract hebben en een salaris ontvangen, óf als zelfstandige een factuur versturen in ruil voor zijn of haar prestaties.

Een intern protocol legt het verloop van de residenties vast. Het is alleszins niet toegelaten om voorstellingen voor publiek uit te voeren.

Repetities

De regeling voor repetities volgt dezelfde logica. Elk lid van een groep moet in het bezit zijn van een arbeidscontract of een facturatiebewijs als zelfstandige.

Let op! Repetities voor dans, muziek en theater zijn niet toegelaten voor amateurgezelschappen.

Opnamesessies en live concerten

Deze activiteiten kunnen enkel en alleen plaatsvinden als alle aanwezige werknemers een arbeidscontract of facturatiebewijs kunnen voorleggen.

Toelatingen in de audiovisuele sector – PC 227

Paritair Comité 227 (beperkt tot radio en televisie) werd in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 erkend als essentiële sector.

TV- en radio-opnames onder PC 227 worden dan ook vrijgesteld van het verbod op samenscholing van 18 oktober.

Je leest alle voorwaarden in detail na in de sectorgids op de site van mediarte.

Toelatingen voor filmproducties – PC 303.01

Paritair Comité 303.01 is ook één die sectoren waar deels aangepaste maatregelen van kracht zijn. Op 23 oktober keurden de experten van Celeval een protocol goed met aanpassingen per situatie:

- Social distancing: een beperking van het aantal aanwezige personen, aanwezigheidslijsten ter plekke, extra controleurs voor de naleving van de afstandsregels, aangepaste verluchting van gesloten ruimtes, maximum toegelaten personen afhankelijk van de grootte van de gesloten ruimtes.

- Catering: respect voor social distancing tijdens de maaltijden, tafels op 1,5 meter afstand, 4 personen per tafel, verplichting om te blijven zitten aan de eigen tafel, ontsmetten van de handen voor gebruik van materiaal, individuele porties, verbod op buffetten en catering tafels.

- Cast: Loges en kleedkamers mogen niet gedeeld worden. Persoonlijke ruimtes worden duidelijk aangeduid. Alles ligt klaar in de loges zodat het team van de kostumering niet aanwezig moet zijn tijdens de kostuumwissels.

Lees verder in de sectorspecifieke gids van mediarte.