Blog

De arbeidsvoorwaarden in de audiovisuele sector

Er valt heel wat te zeggen over de arbeidsvoorwaarden in de audiovisuele sector. In juni 2019 hadden Mediarte, screen.brussels en Amplo het er uitgebreid over tijdens een boeiend debat, dat vandaag nog steeds relevant is.

Naleving van de arbeidsregels in PC 227 en PC 303

Tijdens het debat kreeg iedereen nog eens een kort overzicht van de regels en arbeidsvoorwaarden van de bevoegde paritaire comités (PC 227 voor de audiovisuele sector en PC 303 voor de filmindustrie).

Alle sprekers erkenden dat deze vastgelegde arbeidsvoorwaarden jammer genoeg maar weinig worden nageleefd.

Het werkgeversstatuut in de audiovisuele sector

In de audiovisuele sector worden talrijke contracten niet rechtstreeks bij de werkgevers opgemaakt, maar via tussenbedrijven (uitzendkantoren of andere). Door de bank genomen vallen deze bedrijven niet onder het PC 227, wat problemen kan geven inzake het naleven van deze arbeidsvoorwaarden zoals voorzien door het PC, en dit verhindert een duidelijke visie van de sector.

  • Bij Amplo zijn we ons bewust van dit probleem. Daarom verbinden wij ons ertoe de regels van PC 227 na te leven wanneer wij een contract opmaken voor een opdrachtgever die onder dit PC valt. Onze projectcontracten maken het mogelijk freelancers rechtstreeks onder te brengen in het Paritair Comité van de opdrachtgever. Zo genieten ze van de regels ervan en dragen ze bij aan het juiste sociaal fonds.

Vertegenwoordiging van de audiovisuele sector

Zijn de regels van PC 227 aangepast aan de sector? Sommige sprekers hadden hier hun twijfels bij. Ze bekritiseren voornamelijk het standpunt van sommige vakbonden die de regels onderhandelen zonder op de hoogte te zijn van de werkelijkheid van de sector. Er werd een idee geopperd om een soort periodieke vakbond op te richten.

Andere sprekers bepleitten juist meer investeringen in vakbonden: het is moeilijk om een representatieve vakbond uit de grond te stampen en de steun van andere beroepssectoren is een troef.

De vertegenwoordiger van het ACV rond de tafel drong erop aan dat zijn vakbond bereid is samen te werken met verschillende organisaties om de realiteit ervan niet uit het oog te verliezen.

De toepassing van de arbeidswetgeving in de filmsector

Waarom aanvaarden werknemers uit de audiovisuele sector de arbeidsvoorwaarden die in strijd zijn met de vastgelegde regels? Dit is grotendeels de verantwoordelijkheid van de werk- en opdrachtgevers.

Een gebrek aan controle door de sociale inspectie werd ook aangekaart. De sector is immers niet groot genoeg om de aandacht van controleurs te trekken.

Financieringsproblemen en Tax Shelter

De financieringskwestie van de audiovisuele sector werd eveneens besproken. De sector is vaak afhankelijk van de Tax Shelter waardoor meerdere gesprekspartners zich zorgen maken over de impact van de vertraging ervan op de arbeidsvoorwaarden.

Meerdere gesprekspartners maakten zich zorgen over de impact van de gedaalde opbrengst op de arbeidsvoorwaarden: het zorgde ervoor dat sommigen heel goed betaald werden, terwijl anderen in een financieel moeilijke situatie bleven. Het lagere aandeel van de Tax Shelter in het financiële plaatje zou op die manier voor een beter evenwicht kunnen zorgen van de verloningen van de sector.

Tot slot, ondanks een soms vrij neerslachtige stand van zaken werd het debat toch afgesloten met een positieve noot, namelijk een herbevestiging van de bereidheid van de sector om zichzelf in vraag te stellen en samen te werken aan een verbetering van de arbeidsvoorwaarden.