menu icon menu icon
blog - Brigitte Fernandez

Vraag je kunstenaarsvisum aan vóór 1 juli 2023 om gebruik te maken van artikel 1bis

09-06-2023

AMPLO publiceerde dit artikel op 09.06.2023, de inhoud is mogelijk (deels) gedateerd. Ga naar deze pagina voor de meest actuele informatie.

Vendre%20votre%20travail%20d%27artiste%20et%20b%E9n%E9ficier%20de%20la%20protection%20sociale%20%3F%20C%27est%20possible%20gr%E2ce%20au%20contrat%20Article%201bis%20AMPLO
Artikel 1bis, een effectieve oplossing voor zelfstandige kunstenaars.

Ben je een creërende artiest en heb je nog geen kunstenaarsvisum? Haast je dan, want je aanvraag moet voor 30 juni binnen zijn én je hebt het nodig om in aanmerking te komen voor artikel 1bis-contracten.

De voordelen van artikel 1bis-contracten via AMPLO:

  • Artikel 1bis is een wetsartikel dat van toepassing is op artiesten die werken zonder ondergeschikt verband.
  • Je geniet als kunstenaar toch nog van de sociale voordelen van werknemers in loondienst.
  • Een ethisch artikel 1bis-contract vind je exclusief bij AMPLO.

Wat is artikel 1bis?

Het wetsartikel 1bis stelt dat kunstenaars onder bepaalde voorwaarden ook zonder arbeidscontract kunnen genieten van dezelfde sociale zekerheid als werknemers.

Wat zijn de voordelen van een artikel 1bis-contract?

Onder artikel 1bis moet er nog steeds een overeenkomst worden opgesteld, maar dit is geen arbeidsovereenkomst. Het is een specifiek contract dat je recht geeft op de sociale bescherming die je verdient.

Bovendien is het wettelijke kader voor dit soort overeenkomsten minder zwaar, wat betekent dat je een hoger nettoloon kan overhouden aan hetzelfde factuurbedrag.

Het ethische artikel 1bis-contract bij AMPLO

Zoals jullie weten, beschermt AMPLO de rechten van iedereen in de creatieve sector. Om die reden weigeren we om artikel 1bis AMPLO-contracten op te stellen onder het minimumloon (GMMI, met een bruto dagloon van 75,19 euro). Bij voorkeur en indien mogelijk passen we de minimum barema’s toe van het respectievelijke Paritaire Comité.

Onze 1bis-contracten geven je bovendien een geoptimaliseerd nettoloon en een maximale bescherming. Daartoe behoort recht op vakantiegeld, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekering, pensioen én arbeidsongevallen- en burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Is artikel 1bis iets voor jou?

Ja, als :

  • je een kunstenaarsvisum hebt (tot eind 2023, zie hieronder) én
  • je artistieke diensten levert zonder enige relatie van ondergeschiktheid aan je opdrachtgever.

Van kunstenaarsvisum naar kunstwerkattest

In 2024 wordt het kunstenaarsvisum vervangen door het kunstwerkattest. Dit zal mogelijk een positief effect hebben op de toepassing van artikel 1bis. De exacte gevolgen moeten nog blijken, want op dit moment is het wettelijke kader rond het kunstwerkattest nog in ontwikkeling.

Tot 2024 heb je dus wél nog een kunstenaarsvisum nodig om in aanmerking te komen voor een artikel 1bis-contract. Om alle visumaanvragen tijdig te kunnen verwerken, legde de Commissie Kunstenaars de deadline voor het aanvragen van zo’n kunstenaarsvisum vast op 30 juni 2023.

Wat betekent dit?

Als je diensten levert die vallen onder artikel 1bis en je hebt je kunstenaarsvisum nog niet aangevraagd, neem dan contact op met je AMPLO-consulent, die je doorheen de procedure zal begeleiden.

Na 30 juni moet je zes maanden wachten voor je een kunstwerkattest kan aanvragen.

TIP! Zodra je je aanvraag hebt ingediend op het platform Artist@Work, laat het je AMPLO-consulent weten. Hij of zij kan je dan in de richting van een artikel 1bis-contract sturen als een van je opdrachten zich daartoe leent.

Waarom sluit je Artikel 1bis-contracten af met AMPLO?

Ten eerste om te genieten van de voordelen van onze ethische versie van dit contract.

Ten tweede omdat wij alle administratieve rompslomp voor onze rekening nemen, zodat jij en je opdrachtgever jullie kunnen concentreren op de artistieke kant van de zaak.

In theorie zou je al die administratie zelf kunnen afhandelen, maar dit zou betekenen dat:

  • je opdrachtgever veel papierwerk moet invullen, wat sommige opdrachtgevers niet aangenaam vinden.
  • je niet gegarandeerd bent van een minimumloon, aangezien artikel 1bis geen arbeidsovereenkomst is, en dus niet in overeenstemming hoeft te zijn met de loonbarema’s.

Als HR-partner voor de creatieve sector werkt AMPLO al lange tijd met artikel 1bis. Meer nog, we ontwikkelden onze eigen versie van het artikel 1bis-contract, om het in de praktijk ethisch verantwoord te houden.

Alle AMPLO-consulenten op de hoogte van de vele contractopties die voor jou voorhanden zijn. Daardoor zal je consulent je opdrachten persoonlijk behandelen en je telkens adviseren over de best mogelijke optie. Afhankelijk van je opdrachten kan je switchen tussen tijdelijke contracten, projectcontracten en artikel 1bis contracten.

Kunstenaarsvisum nodig? Neem zo snel mogelijk contact op met je AMPLO-consulent!

Artikel geschreven in overleg met Lolita Becker, AMPLO-expert consultant en lid van de Kunstenaarscommissie.

share this

blog

Commercial Manager Kunsten Lieselotte Deforce vliegt uit

Freelancers of organisaties uit de kunsten werden de voorbije acht jaar ondersteund door hun Commercial Manager Lieselotte Deforce. Zij neemt vanaf juli 2024 een sprong in het onbekende, en gaat een horecazaak uitbaten in Zwevegem.

Lees meer

blog

Unwrap festival breidt uit met steun van Amplo

Vier redenen om naar Kortrijk af te zakken voor Unwrap festival

Lees meer

blog

Politiek debat over de audiovisuele sector

De belangen van de audiovisuele sector op de politieke kaart aan het begin van een nieuwe beleidsperiode. De drie belangrijkste punten van het debat op een rij.

Lees meer