Blog

Vakantiegeld: hoe werkt dit precies?

Het is mei en dat is goed nieuws voor kunstenaars! Binnenkort ontvang je jouw vakantiegeld voor 2020 via de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie).

Tenzij je jobstudent bent, heb je als werknemer van Amplo sowieso recht op vakantiegeld. Maar de uitbetaling verloopt anders naargelang je een technisch of een kunstenaarscontract hebt.

Hoeveel bedraagt je vakantiegeld?

Voor alle profielen en soorten contracten bedraagt de netto vakantie-uitkering ongeveer 15% van het bruto jaarsalaris waarvan de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing werden afgetrokken.

Hoe verloopt de uitbetaling voor technische en bediendencontracten?

Als bediende worden je enkel en dubbel vakantiegeld na elke prestatie samen met jouw salaris gestort. Je kan dit zien op je loonstrookjes. Je ontvangt het direct, maar het is een voorschot op het vakantiegeld van volgend jaar.

Hoe verloopt de uitbetaling voor kunstenaars en arbeiderscontracten?

Als kunstenaar worden je enkel en dubbel vakantiegeld niet rechtstreeks door je werkgever in je salaris gestort. Het vakantiegeld wordt uitbetaald door de RJV (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie). Je ontvangt het meestal tussen mei en juni van het jaar dat volgt op je prestaties.

In mei/juni 2021 ontvangen kunstenaars vakantiegeld voor het werk dat zij in 2020 hebben verricht.

Om je vakantiegeld te ontvangen, mag je niet vergeten je rekeningnummer aan de RJV door te geven. Je doet dit via deze link.

En in het geval van afwisselend bedienden- en kunstenaarscontracten?

Laten we een voorbeeld nemen: je bent illustrator en hebt soms kunstenaarscontracten voor je artistieke prestaties. Maar je bent ook leraar aan een hogeschool. In dit geval heb je contracten als bediende.

In jouw situatie wordt een deel van je vakantiegeld al rechtstreeks in je salaris gestort door de werkgever wanneer je onder een bediendencontract valt. Voor de kunstenaarscontracten betaalt de RJV jouw vakantiegeld het volgende jaar uit.

Contacteer bij vragen een consulent in je regio