Blog

NEW NEW NEW: AMPLO AUDIOVISUAL BXL

We openen een nieuw kantoor als nieuwe stap in de verdieping van onze expertise en de verdere professionalisering van de audiovisuele sector.

Amplo verankerde zich door de jaren heen steeds sterker in de audiovisuele- en filmsector. Meer nog: heel wat van onze diensten, systemen en HR-oplossingen zijn specifiek geschoeid op de leest van deze sectoren. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen een ongeëvenaarde expertise ontwikkelden op dat vlak, maar ook mee aan de kar trokken van de professionalisering van de audiovisuele sector en de filmwereld. Niet in het minst samen met Mediarte en andere stakeholders uit het brede audiovisuele veld.

Omdat stilstaan achteruitgaan is, berusten we niet in wat er vandaag is en gaan we opnieuw een stapje verder. We kondigen dan ook graag aan dat we op 1 september 2022 een nieuw kantoor openden in Brussel: AMPLO AUDIOVISUAL BXL . Een dynamisch kantoor met experten ter zake die zich exclusief zullen buigen over klanten en projecten in Brussel in de audiovisuele sector en de filmwereld.

Dit nieuwe schip zal aangestuurd worden door LOUIS VAN DE LEEST, die meer dan 10 jaar HR-projecten aanstuurde bij Mediarte en zelf al meer dan een half leven actief is achter de camera. Een evidente match, niet alleen omdat we likeminded zijn, maar ook omdat Louis in zijn parcours bij Mediarte al die jaren mee getimmerd heeft aan de professionalisering van de audiovisuele sectoren. We zijn ervan overtuigd dat we met Louis aan boord verder kunnen inzetten op de focus die we voor ogen hebben: investeren in een (nog) meer gespecialiseerde dienstverlening en een duidelijke meerwaarde bieden in de laatste ontwikkelingen op HR-vlak voor zowel audiovisuele opdrachtgevers als hun freelance medewerkers. Nog meer in de diepte, nauw verbonden met de sector, steeds met de juiste stakeholders aan de tafel.

Louis zal in het nieuwe kantoor bijgestaan worden door senior-consulent LAURENT-LOUIS DE WANDELEER, en consulenten ANAÏS PIRENNE, GUST BLYKERS en KIM DESMEDT. LEEN VAN GOITSENHOVEN blijft onze senior commercial manager voor de AV sector.

Wat betekent dit voor de Brusselse AV-bedrijven die klant zijn bij ons?

Uiteraard een dienstverlening die nog meer afgestemd is op de dagelijkse praktijk. Of dat nu als tv-productiehuis of animatiestudio is, voor een broadcast-opdracht, postproductie of langspeelfilm, we hebben in huis wat nodig is. En zo niet dan zorgen we ervoor. We streven elke dag naar de meest efficiënte oplossing zodat zij zich nog meer kunnen focussen op de job.

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet ons aan te spreken via de gekende kanalen.

  • Louis VAN DE LEEST, teammanager Amplo Audiovisual: Louis.VanDeLeest@amplo.be
  • Amin DRIDI, national commercial manager: Amin.Dridi@amplo.be