Blog

Hoe werkt de verplichte telewerkaangifte?

Sinds 28 oktober 2020 is telewerk in België verplicht voor alle ondernemingen en alle personeelsleden, mits een paar uitzonderingen. Dat weten we ondertussen. Wat je misschien niet weet, is dat je als onderneming elke maand een aangifte moet indienen rond dat telewerk. We leggen het je uit.

Child playing and disturbing father working remotely from home. Little girl applying makeup. Man sitting on couch with laptop. Family spending time together indoors.

Wie moet thuiswerken en wie niet?

Laat ons beginnen bij het begin: thuiswerk is verplicht voor alle personeelsleden in alle ondernemingen, verenigingen en diensten.

De enige uitzonderingengelden wanneer thuiswerk onmogelijk is door de aard van de functie, de continuïteit van het beheer van de onderneming, de activiteiten of de diensten. Je moet één van deze uitzonderingen op onbetwistbare wijze kunnen verantwoorden wanneer dat nodig is.

Een paar voorbeelden van uitzonderingen:

· personeel dat ter plaatse moet zijn (arbeiders, camerapersoneel, onthaalpersoneel, schoonmaakpersoneel, geluidstechnicus, enzovoort)

· medewerkers voor wie je kan aantonen dat ze hun werk niet bij hen thuis kunnen uitvoeren, hoewel de tools voor telewerk voorhanden zijn.

· van nature ambulante functies (leveranciers, persfotografen, enzovoort)

Wordt telewerk gecontroleerd? Ja. Zijn er boetes voorzien? Ja.

Wat is de maandelijkse telewerkaangifte?

De telewerkaangiftemoet je sinds april 2021 maandelijks aangeven bij de RZS. Ze bevat:

· het aantal tewerkgestelde mensen in het bedrijf (één aangifte per vestiging).

· het aantal tewerkgestelde mensen in het bedrijf dat een functie uitoefent die zich niet leent tot telewerk (één aangifte per vestiging).

De aangifte dient bij controles als basis voor het vaststellen van overtredingen.

Wanneer moet je de telewerkaangifte doen?

Wie aangifte zegt, zegt deadline. Dit zijn de eerste (en hopelijk ook laatste) drie deadlines om je aan te houden:

· De situatie op de eerste werkdag van de maand april 2021 geef je ten laatste op dinsdag 6 april 2021 aan.

· De situatie op de eerste werkdag van de maand mei 2021 geef je ten laatste op donderdag 6 mei 2021 aan.

De situatie op de eerste werkdag van de maand juni 2021 geef je ten laatste op zondag 6 juni 2021 aan.

Welke gegevens moet je aangifte bevatten?

· De genummerde vestigingen van je bedrijf.

· Het aantal tewerkgestelde mensen (inclusief uitzendkrachten).

· Het aantal tewerkgestelde mensen in een functie waarvoor telewerk zich niet leent.

· Je contactgegevens.

Wie moet de telewerkaangifte doen?

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn.

Wil je de aangifte doen, dan moet je jezelf identificeren via e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden van het toegangssysteem CSAM.

Meer informatie over de telewerkaangifte

Registreer je hier op CSAM of lees de FAQ’s van de RSZ.