Blog

Heb je als freelancer recht op een eindejaarspremie?

Door te factureren via Amplo, werken freelancers onder het statuut van uitzendkracht. Zo kunnen zij dus profiteren van de uitzendregeling met betrekking tot de eindejaarspremie. Hoe, wanneer en hoeveel? Amplo verheldert het voor je.

Female mural artist dancing in front of art on the garage door of the private home in the city.

1. Heb ik als freelancer recht op een eindejaarspremie?

De referentieperiode voor de eindejaarspremie loopt van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het betrokken jaar. Je hebt recht op een premie als je in deze periode 65 dagen (vanaf 3 arbeidsuren per dag) of 494 uur met een interimcontract hebt gewerkt.

Bij Amplo kunnen we eenvoudig zien of je in de referentieperiode voldoende uren of dagen hebt gewerkt om in aanmerking te komen voor de premie. Neem bij twijfel contact met ons op, wetende dat eventueel gewerkte uren bij andere uitzendbureaus niet zichtbaar zijn in ons overzicht.

2. Wie betaalt mijn eindejaarspremie?

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten betaalt de eindejaarspremies voor uitzendkrachten en voor alle uitzendbureaus samen. Met andere woorden: al je tijdelijke werkdagen worden geteld, niet alleen deze die gefactureerd werden via Amplo.

3. Wanneer ontvang ik mijn eindejaarsuitkering?

Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je in december een document van het Sociaal Fonds. Heb je eind december niets ontvangen en denk je toch recht te hebben op de bonus, bel dan naar 03/203.60.95.

4. Hoeveel bedraagt ​​mijn eindejaarspremie?

De brutopremie is 8,33% van je totale brutobedrag in het referentiejaar. Na aftrek van 13,07% RSZ en roerende voorheffing (dit is verplicht), hou je netto ongeveer 66% over. Het exacte bedrag vind je op het document dat het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten opstuurt.

5. Hoe wordt mijn eindejaarspremie uitbetaald?

Dit bedrag wordt niet automatisch op je rekening bijgeschreven. Het document dat je per post ontvangt, bevat twee vakken: vak A voor jou en vak B voor de vakbond die de betaling regelt. In de brief word je verzocht om je rekeningnummer op het formulier in te vullen en terug te bezorgen aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

6. Moet ik mijn eindejaarsuitkering aangeven in mijn belastingaangifte?

Ja, je moet de eindejaarsuitkering noteren bij het inkomen van het jaar volgend op de toekenning. Zo hoef je de premie voor 2021 pas in 2022 samen met het inkomen voor 2021 aan te geven. Je krijgt hiervoor een formulier 281.10.

Nog andere vragen? Neem contact met ons op of lees onze speciale ‘eindejaarsbonus’ FAQ.