Blog

Aanpassing fiscaal regime auteursrechten

De federale regering beslist om het toepassingsgebied van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten sterk te gaan beperken, weliswaar met een overgangsperiode. Onze juridische dienst verdiept zich momenteel in de kwestie, maar dit geven we al mee.

Algemene context: De fiscus beschouwt inkomsten uit auteursrechten als roerende inkomsten. Hier hoef je slechts 15% roerende voorheffing op te betalen en mag je voor de laagste inkomstenschijf tot 17.070 euro, 50% aan forfaitaire kosten aftrekken. Op de inkomstenschijf van 17.071 euro tot 34.170 euro kan dit voor 25%, boven de 34.170 euro kunnen er geen forfaitaire kosten meer worden afgetrokken. Alle auteursrechten tot 64.000 euro worden als roerende inkomsten gezien.

De regeling dateert van 2008 en kan wettelijk heel breed worden geïnterpreteerd, breder dan wat de overheid voor ogen had bij het invoeren ervan. Ondermeer softwareontwikkelaars, allerlei consultants, “creatieve ondernemers”, architecten en zelfs advocaten betalen zich soms uit onder het gunstige fiscale tarief voor auteursrechten.

Wat nu op tafel ligt is ongetwijfeld een streep door de rekening van dienstverleners die de jongste jaren kwistig het gunstige regime voor auteursrechten wisten te promoten tot over de grenzen van het aanvaardbare heen. Het zal je dan ook niet verbazen dat er ingegrepen wordt. Deze beslissing van de betrokken overheidsdiensten zal normaal gezien ook meer duidelijkheid en rechtszekerheid bieden voor de beoogde gebruikers, zoals kunstwerkers. Iets wat wij ten zeerste toejuichen.

Het fiscaal gunstige regime zou voortaan dus alleen nog gelden voor wie over een kunstwerkattest beschikt of voor wie zijn auteursrechtelijk beschermd werk aan een derde heeft overgelaten om het onder het publiek te verspreiden. Dat is althans de bedoeling.

Tijdens de hervorming van het systeem voorziet de regering in een overgangsregeling van twee jaar. Die punten, komma’s en andere zaken moeten ongetwijfeld nog verder gefinetuned worden.

Wordt vervolgd.

Media links: https://www.dekrantenkoppen.be/index.php/detail/1938601/Regering-sluit-fiscale-ontsnappingsroute-met-auteursrechten.html