menu icon menu icon
blog - Fien Meynendonckx

Flexijobs via Amplo

31-10-2023
Arts%20Culture%20and%20Entertainment%2C%20Building%20-%20Activity%2C%20Cable%2C%20Concert%2C%20Construction%20Industry

Het nieuwe culturele seizoen is volop op gang, met nieuwe uitdagingen en een pak interessante nieuwe producties. Ter ondersteuning daarvan, en op vraag van enkele partners in de sector komen we tegelijk met het nieuws dat Amplo vanaf heden ook de lonen van FLEXIJOB-MEDEWERKERS voor jullie kan verwerken.

Een jaar geleden werden flexi-jobs voor events in het paritair comité 304 geïntroduceerd, wat een grote vooruitgang betekende, zij het tot voor kort alleen voor medewerkers binnen paritair comité 304. Tijdens de recente beleidsverklaring van de regering werd aangekondigd dat het toepassingsgebied van flexi-jobs in de eventsector wordt uitgebreid naar ondernemingen met specifieke hoofdactiviteiten, ook buiten het PC 304.

Het toepassingsgebied van de flexijobs wordt vanaf 01/01/2024 ook uitgebreid naar dat deel van de eventsector dat buiten het paritair comité 304 valt.

In dit artikel:

Wat is een flexijob?

Wat zijn de voordelen van een flexijob?

Wie mag een flexijob uitvoeren?

Bij welke werkgevers mag je een flexijob uitvoeren?

Hoe vind ik een flexijob?

Stage%20-%20Performance%20Space%2C%20Equipment%2C%20Lighting%20Equipment%2C%20Illuminated%2C%20Light%20-%20Natural%20Phenomenon

Wat is een flexijob?

Een flexijob is een statuut dat flexibele arbeid in bepaalde sectoren moet stimuleren. Het is een specifieke vorm van tijdelijke arbeid die bedoeld is voor mensen die al een hoofdberoep hebben (en gepensioneerden) en extra willen bijverdienen. Het toepassingsgebied is beperkt, maar werd recent opengetrokken naar bepaalde functies in de paritaire comités 304 en 303.03.

Wat zijn de voordelen van een flexijob?

Als flexijobber kan je rekenen op een aantal unieke voordelen:

 • Bijverdienen volgens beschikbaarbaarheid

Flexijobbers hebben geen vaste werkschema's en kunnen op oproepbasis werken, afhankelijk van hun eigen beschikbaarheid, en van de behoeften van de werkgever/opdrachtgever.

 • Fiscale en sociale voordelen

Flexijobbers en hun werkgevers/opdrachtgevers genieten van verlaagde sociale zekerheidsbijdragen en een zeer gunstig fiscaal tarief. Concreet betekent dit meer nettoloon en minder loonkosten voor de opdrachtgever.

 • Projectmatig werk

Een flexijob is ideaal voor projectmatige jobs, zoals festivals en pieken in de evenementensector.

Flexijobbers zijn o.a. door hun lagere kostprijs aantrekkelijk voor opdrachtgevers. En zelf hebben ze er een flexibele bijverdienste bij.

Wie mag een flexijob uitvoeren?

Om in België een flexijob te mogen uitvoeren, moet je een werknemer of een gepensioneerde zijn. Bovendien moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals:

 • Je hebt 3 kwartalen voor je tewerkstelling als flexijobber minstens 4/5e gewerkt.
 • Als werknemer heb of had je naast je vaste job geen flexicontract bij dezelfde werkgever.
 • Je kan in eenzelfde kwartaal echter NIET als uitzendkracht en als Flexijobber werken.
 • Als werknemer zit je niet in een verbreking- of ontslagperiode.
 • Als gepensioneerde mag je een bepaald bedrag bijverdienen met een flexijob, maar dat hangt af van je persoonlijke situatie.

Meer details over deze voorwaarden lees je hier

Bij welke werkgevers mag je een flexijob uitvoeren?

Oorspronkelijk werden flexijobs ingevoerd voor horeca, kapperszaken en winkels. Maar nu kan je dus ook in de Podiumkunsten (PC 304, met uitzondering van artistieke, artistiek-technische en artistieke ondersteuningsfuncties), bioscopen en sommige dans- en sportscholen (PC314) aan de slag. Voorbeelden in PC 304: suppoosten, kassamedewerkers, onthaal, techniekers, stagehands,...

Deze uitbreiding brengt echter enkele strengere bepalingen met zich mee. Werkgevers in deze sectoren dienen nu ten minste het baremaloon van de desbetreffende sector te betalen, in plaats van het minimumloon. Daarnaast zal de sociale bijdrage voor werkgevers stijgen van 25 procent naar 28 procent, en er zal strenger worden gecontroleerd op misbruik van het systeem.

Een uitdaging in dit proces is dat het sociaal overleg (dat de toepassing van flexi’s bepaalt) normaal gesproken plaatsvindt binnen het kader van een paritair comité. De eventsector heeft echter geen eigen paritair comité, dus heeft men de invoering van flexi-jobs voor het eerst gedefinieerd op basis van NACE-codes in plaats van het paritair comité waartoe een bedrijf behoort. Wat we toejuichen.

Dit betekent dat bedrijven in de eventsector die niet onder PC 304 vallen toch gebruik kunnen maken van flexi-jobs, mits ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit overeenkomt met de betrokken NACE-codes, en ENKEL voor activiteiten in het kader van de organisatie van events.

Vanaf januari 2024, de volgende NACE-codes komen hiervoor in aanmerking:

 • 90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
 • 90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
 • 90.022 Ontwerp en bouw van podia
 • 90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
 • 90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
 • 90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
 • 90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
 • 90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
 • 90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten
 • 82.300 Organisatie van congressen en beurzen
 • 93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g
 • 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
 • 77.392 Verhuur en lease van tenten
 • 77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

De concrete uitwerking is nog aan de gang, bovenstaande info wordt bijgewerkt naarmate er informatie bevestigd wordt.

Ontdek hier de Paritaire Comités van alle flexijob-sectoren

Hoe vind ik een flexijob?

Heb je interesse in een flexijob? Ga dan op zoek naar vacatures in de relevante sectoren.

Of check de webpagina van AmploJobs om opdrachten te vinden.

Meer weten over flexijobs?

Contacteer ons op flexi@amplo.be of check onze website

Opgelet: Flexi contracten kunnen enkel opgemaakt worden tijdens de kantooruren en niet via de dimona lijn.

share this

blog

De voordelen van PC 304 in de eventsector

Lees meer

blog

De regeling van feestdagen via Amplo

Alles wat je moet weten over de uitbetaling van feestdagen

Lees meer

blog

Amplo is trotse sponsor van illustratief & TUIGfestival.

TUIG bezieler Jens Dawn vertelt over de geweldige chaos van TUIGfestival

Lees meer