Blog

Eerste hulp voor toekomstige ouders

Hoera, binnenkort word jij mama of papa! Niets mooier dan dat kleine wondertje voor het eerst in je armen houden. Maar een baby’tje brengt ook heel wat kosten en geregel met zich mee. Als je via Amplo werkt, heb je ook recht op kraamgeld, kinderbijslag en op geboorteverlof of moederschapsrust. Lees hieronder hoe je dit allemaal in orde brengt.

Happy parents with children  making rock on sign

Sinds 1 januari 2019 heeft elke Belgische regio een eigen systeem voor kinderbijslag. In Brussel en Wallonië gelden de nieuwe voorwaarden voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2020.

Woon je in Vlaanderen?

Dan voorziet de overheid in een zogenaamd Groeipakket voor je kind. Dit Groeipakket bestaat uit het startbedrag (het vroegere kraamgeld of geboortepremie), het basisbedrag en de schoolbonus.

Het startbedrag een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Een fijne extra die je zeker kan gebruiken.

Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de uitgerekende geboortedatum aanvragen, en tot vijf jaar na de geboorte. De aanvraag doe je bij een aanbieder van het Groeipakket naar keuze: https://www.groeipakket.be/nl/5-uitbetalers. Ook bij een adoptie kan je een startbedrag aanvragen.

Nadat je het startbedrag aangevraagd hebt, ontvang je vanaf de geboorte van je kindje ook maandelijks het basisbedrag van 163,20 euro ter ondersteuning van de opvoeding van je kind.

Daarnaast ontvang je jaarlijks in augustus nog een extra bedrag als financieel duwtje in de rug voor het nieuwe schooljaar: dit is de schoolbonus. Het bedrag van de schoolbonus is afhankelijk van de leeftijd, maar je ontvangt deze wel al vanaf het eerste jaar waarin je kind is geboren. het geld van de schoolbonus wordt automatisch mee gestort met het basisbedrag in augustus.

Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Je kan het kraamgeld aanvragen via dit online formulier: https://famiris.brussels/nl/kraamgeld-aanvragen/#calculator. In Brussel kan je het kraamgeld ten vroegste aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap tot drie jaar na de geboortedatum.

Nadat je het kraamgeld hebt aangevraagd, ontvang je vanaf de geboorte van je kindje ook maandelijks kinderbijslag. In Brussel gaat het niet om een vast bedrag per kind, maar wordt gekeken naar het gezinsinkomen en de gezinssituatie. Het bedrag verhoogt wanneer het om een tweede of derde kind gaat, en ook vanaf 12 en 18 jaar komt er wat bij. Hoe het voor jouw situatie precies zit, kan je hier berekenen: https://famiris.brussels/nl/kinderbijslag-berekenen/#calculator

Daarnaast ontvang je jaarlijks in augustus nog een extra bedrag als financieel duwtje in de rug voor het nieuwe schooljaar: dit is de schoolbonus. Het bedrag van de schoolbonus is afhankelijk van de leeftijd, maar je ontvangt deze wel al vanaf het eerste jaar waarin je kind is geboren. het geld van de schoolbonus wordt automatisch mee gestort met het basisbedrag in augustus.

Woon je in Wallonië?

Dan kan je de geboortepremie aanvragen via https://primedenaissance.wallonie.be/. Dit kan ten vroegste in de 24e week van je zwangerschap, tot vijf jaar na de geboorte.

Nadat je het kraamgeld hebt aangevraagd, ontvang je vanaf de geboorte van je kindje ook maandelijks kinderbijslag of allocations familiales. In Wallonië gaat het niet om een vast bedrag per kind, maar wordt er gekeken naar het gezinsinkomen, de gezinssituatie en de leeftijd van het kind. Een opsomming van de verschillende supplementen vind je hier: https://www.famiwal.be/accedez-aux-themes/calculez-le-montant-de-vos-allocations-familiales/resume-des-montants. Daarnaast ontvang je jaarlijks in augustus nog een extra bedrag als financieel duwtje in de rug voor het nieuwe schooljaar: le supplément d’âge annuel. Het bedrag van de schoolbonus is afhankelijk van de leeftijd, maar je ontvangt deze wel al vanaf het eerste jaar waarin je kind is geboren. het geld van de schoolbonus wordt automatisch mee gestort met het basisbedrag in augustus.

Hoe vraag ik moederschapsrust aan, of geboorteverlof voor vaders en meemoeders?

Word je binnenkort mama of papa? Breng dan zo snel mogelijk je mutualiteit op de hoogte. Je mutualiteit zal je namelijk voor de aanvraag van jouw uitkering voor geboorteverlof of moederschapsrust een inlichtingenblad bezorgen. Een deel van dit blad moet je zelf invullen, een deel moet door Amplo – je officiële werkgever – worden ingevuld. Als je ons dit blad doorstuurt, bezorgen wij rechtstreeks ons deel van de info aan je mutualiteit.

Partners van bevallen vrouwen, dus niet enkel vaders maar ook meemoeders, hebben recht op 15 dagen geboorteverlof (het vroegere “vaderschapsverlof”). Je hebt vier maanden om deze verlofdagen op te nemen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Dat hoeft niet noodzakelijk in een aaneengesloten periode te zijn.

De eerste drie verlofdagen krijg je je volledige loon door Amplo betaald, de volgende twaalf ontvang je een uitkering van je mutualiteit, die komt op 82% van je brutoloon. Belangrijk is dat je ons zo snel mogelijk laat weten wanneer je kindje geboren werd (door ons een kopie van het geboortebewijs te bezorgen) en op welke dagen je graag de 15 dagen geboorteverlof zou nemen zodat we voor deze dagen tijdig een contract kunnen opmaken en we de geboortedatum kunnen bevestigen aan de mutualiteit.

Als kersverse mama kan je 15 weken moederschapsrust (of zwangerschapsverlof) nemen. Bij een tweeling is dit 17 weken, bij een meerling 19 weken. Je mag stoppen met werken vanaf zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Zeven kalenderdagen voor de uitgerekende bevallingsdatum ben je verplicht te stoppen, negen weken moet je sowieso nemen na de bevalling.

Je moederschapsrust wordt volledig betaald door het ziekenfonds, hiervoor is het niet nodig om onder contract te staan bij Amplo. De eerste 30 dagen bedraagt de uitkering 82% van je brutoloon, daarna wordt dat maximum 75%. Aan ons – je wettelijke werkgever – overhandig je wel een medisch attest met je uitgerekende datum zodat we hiermee rekening kunnen houden. We horen het ook graag wanneer je kindje geboren is, zodat we de geboortedatum kunnen bevestigen aan de mutualiteit.