menu icon menu icon
blog - Fien Meynendonckx

Een geschikt Paritair Comité voor de eventsector

12-06-2024

Meer flexibiliteit, relevantere opleidingen en betere veiligheid. Dat zijn maar een paar voordelen die een overstap van Paritair Comité kan betekenen voor jou als eventbedrijf. Eva Meyer, legal business partner bij Amplo, en Katrien Vermeire, managing director van John & Jane legden het uit in dit interview met Eventplanner TV. Wij zetten de belangrijkste inzichten op een rij.

Eva Meyer is juridisch expert rond verloning in de creatieve sector, en Katrien Vermeire nam onlangs met haar eventbedrijf John & Jane de stap van PC 200 naar PC 304. Waarom is volgens hen een omschakeling tussen Paritaire Comités niet alleen aangeraden, maar zelfs noodzakelijk?

Bekijk het hele interview hier

Vaststelling 1: Een Paritair Comité bepaalt meer dan je denkt

Elke organisatie heeft een hoofdactiviteit die bepaalt in welk Paritair Comité ze terechtkomt. Een Paritair Comité is een sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers. Het bepaalt de afspraken of CAO’s die voor de hele sector gelden: over lonen, uurroosters, overuren, flexibiliteit, opleidingen, enzovoort.

Tot welk Paritair Comité jouw organisatie behoort is dus geen bijzaak, maar bepaalt meer dan je denkt. Er bestaat niet voor elke sector een Paritair Comité. Organisaties die niet binnen een bepaald Paritair Comité vallen, komen meestal terecht in de algemene PC’s (PC 200 voor bedienden en PC 100 voor arbeiders). De regels in die Paritaire Comités moeten op iedereen van toepassing zijn, en zijn dus minder specifiek. Toch gebruiken nog veel eventbedrijven die PC’s, omdat dit historisch zo gegroeid is. Maar een verhoogd bewustzijn over de specifieke noden van de sector, vraagt nu om een meer gespecialiseerd Paritair Comité.

Vaststelling 2: PC 304 is logischer voor de eventsector dan PC 200

Traditioneel vallen veel eventbedrijven onder PC 200, maar Katrien Vermeire deed onlangs de omschakeling naar PC 304, traditioneel het Paritair Comité van de podiumkunsten. Waarom?

  • Meer flexibiliteit

Binnen een bepaalde referteperiode moeten je werknemers gemiddeld 40 uur per week werken. Die referteperiode is langer dan in PC 200, waardoor je gemakkelijker kan inspelen op piek- en dalperiodes met lange dagen.

Binnen PC 304 mag je 10 opeenvolgende dagen werken.

Minder administratieve rompslomp om flexijobs te regelen.

  • Meer relevante opleidingen

Binnen een algemeen Paritair Comité zoals PC 200, zijn de opleidingen ook heel algemeen. De eventsector is een heel gespecialiseerde sector met veel technische profielen, en de opleidingen zijn daarop toegespitst.

Als werkgever kan je beroep doen op de opleidingen van PC 304 en krijg je daar ook kortingen voor.

  • Mogelijkheid om een veiligheidspaspoort te behalen waarmee technici veilig over heel Europa kunnen werken.
  • Wettelijk correct kader

Hoe meer organisaties binnen hetzelfde Paritair Comité actief zijn, hoe zichtbaarder de sector en hoe meer ze kunnen doorwegen op beslissingen van de overheid.

Vaststelling 3: Een duurzame eventsector heeft alleen maar voordelen

In Paritair Comité 304 liggen de minimumlonen hoger dan in Paritair Comité 200. Dat zou je als werkgever of opdrachtgever als nadeel kunnen zien, maar volgens Eva en Katrien is dit een onderdeel van de noodzakelijke professionalisering en verduurzaming van de sector:

  • De uurlonen zijn aangepast aan de specialiteiten van de mensen die in de sector werken.

Door correcte verloning houd je talent en gespecialiseerd personeel met een expertise binnen de sector.

Podiumtechnici zijn dankzij hun kennis en flexibiliteit ook geliefd in andere sectoren. Een correct PC houdt de eventsector aantrekkelijk voor die profielen.

  • In het geval van een crisis (zoals Covid-19) is er meer kans op aangepaste steun, wanneer de sector zichtbaar en verenigd is.
  • Een wettelijk correct kader zorgt voor betere emotionele en fysieke veiligheid van je mensen, en op termijn voor een sterkere sector.

Vaststelling 4: De omschakeling verloopt vlot en eenvoudig

Omschakelen van PC hoeft niet ingewikkeld te zijn. Dit zijn de tips van Katrien:

  • Schakel een HR-partner en een sociaal secretariaat in voor alle administratie.

Zij checken eerst (eventueel samen met een inspecteur) of jouw organisatie in aanmerking komt voor PC 304.

Zij zorgen ervoor dat de arbeidsovereenkomsten, loonberekeningen en brutolonen correct worden omgeschaald.

  • Dubbelcheck alles met een jurist.
  • Communiceer duidelijk en open met al je medewerkers.

Vragen over het PC van jouw organisatie? Contacteer jouw Amplo-consulent.

share this

blog

Commercial Manager Kunsten Lieselotte Deforce vliegt uit

Freelancers of organisaties uit de kunsten werden de voorbije acht jaar ondersteund door hun Commercial Manager Lieselotte Deforce. Zij neemt vanaf juli 2024 een sprong in het onbekende, en gaat een horecazaak uitbaten in Zwevegem.

Lees meer

blog

Unwrap festival breidt uit met steun van Amplo

Vier redenen om naar Kortrijk af te zakken voor Unwrap festival

Lees meer

blog

Politiek debat over de audiovisuele sector

De belangen van de audiovisuele sector op de politieke kaart aan het begin van een nieuwe beleidsperiode. De drie belangrijkste punten van het debat op een rij.

Lees meer