menu icon menu icon
blog - Fien Meynendonckx

Alles wat je moet weten over feestdagen

07-05-2024
Dj young woman playing musics in a nightclub

Ook als kunstenaar of freelance werknemer in de creatieve en culturele sector heb je in België recht op uitbetaling van feestdagen. Wat zijn jouw rechten en voordelen als werknemer? En wat zijn de verplichtingen van je opdrachtgever?

In België zijn er 10 wettelijke feestdagen waarop werknemers niet mogen werken:

 • 1 januari
 • Paasmaandag
 • 1 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli
 • 15 augustus
 • 1 november
 • 11 november
 • 25 december

Als een feestdag valt op een zondag of een normale rustdag binnen de organisatie, moet die vervangen worden door een ‘vervangende feestdag’. Dat is een gewone werkdag die als een feestdag wordt beschouwd. Het paritair comité of de organisatie kan die dag bepalen. Is er niets vastgelegd? Dan wordt de feestdag verplaatst naar de eerstvolgende normale werkdag.

Wat als je moet werken op een feestdag?

Voor een feestdag tijdens een periode die gedekt is door een arbeidsovereenkomst, heb je als werknemer altijd recht op betaling voor die dag.

De betalingsvoorwaarden zijn afhankelijk van het feit of je die dag daadwerkelijk werkt of niet. Heb je trouwens geen contract dat over de feestdag valt, maar je werkt wel direct ervoor en erna, dan behoud je het recht op uitbetaling van die feestdag.

Ook als deeltijdse werknemer profiteer je van deze regeling, volgens de voorwaarden van je contract.

Voor een feestdag tijdens een periode die gedekt is door een arbeidsovereenkomst, heb je als werknemer altijd recht op betaling voor die dag.

Wat gebeurt er als je contract net voor een feestdag afloopt?

Het einde van een contract betekent geen onderbreking van je rechten. Werknemers met een project- of uitzendcontract hebben recht op compensatie voor feestdagen die binnen 30 dagen na het einde van hun contract vallen, onder bepaalde voorwaarden van anciënniteit.

Voorwaarden:

 • Minder dan 15 dagen -> geen enkele feestdag na het einde van de overeenkomst
 • Tussen 15 dagen en 1 maand -> 1 enkele feestdag indien deze valt binnen de 14 dagen na het einde van de overeenkomst
 • Meer dan 1 maand -> Alle feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de overeenkomst

LET OP! Als werknemer met een Artikel 1bis-contract heb je geen recht op uitbetaling van feestdagen.

Wat is de compensatie voor een gewerkte feestdag?

In principe is het onmogelijk om te werken op een feestdag, maar soms wordt het wel toegestaan. In dat geval gelden specifieke regels die verzekeren dat je als werknemer eerlijk gecompenseerd wordt. Die compensatie wordt meestal toegekend in de vorm van betaalde rustdagen: een betaalde rustdag voor meer dan 4 gewerkte uren, een halve dag voor minder dan 4 gewerkte uren.

Moet je opdrachtgever een dubbel loon uitbetalen?

Werkgevers en opdrachtgevers dragen een extra financiële verantwoordelijkheid wanneer ze werknemers inschakelen op een feestdag. Iemand die werkt op een feestdag heeft immers recht op het normale loon, plus een betaalde compensatierust. Daarom hoor je vaak dat je voor werken op een feestdag ‘dubbel betaald’ wordt.

Bovendien kan een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepalen dat alle overuren tijdens een feestdag recht geven op een toeslag van 100%.

Amplo waakt over de toepassing van die wettelijke bepalingen. We kunnen wel de impact op je opdrachtgever minimaliseren, door een specifieke regeling vast te leggen in onze commerciële overeenkomsten.

Twijfel je over jouw rechten als werknemer of jouw verplichtingen als opdrachtgever? Neem dan contact op met je vaste consulent of je dichtstbijzijnde Amplo-kantoor.

share this

blog

De regeling van feestdagen via Amplo

Alles wat je moet weten over de uitbetaling van feestdagen

Lees meer

blog

Amplo is trotse sponsor van illustratief & TUIGfestival.

TUIG bezieler Jens Dawn vertelt over de geweldige chaos van TUIGfestival

Lees meer

blog

Als trotse partner van Anima, financiert Amplo de award voor Beste Studentenfilm.

Met het poëtische Jan wint Febe Van Avermaet de prijs voor Beste Belgische Studentenfilm op Anima Festival

Lees meer