Blog

De hervorming van het artiestenstatuut, wat denkt Amplo?

Waarover gaat het?

Er ligt een historisch momentum voor ons, een voorstel ter aanpassing van het “artiestenstatuut”. Tussen haakjes weliswaar, want er bestaat geen apart statuut voor kunstwerker. Wel een paar voordeelregels die de realiteit van de kunstwerker een beetje laat matchen met de werkloosheidsregels die geschreven werden met het oog op meer klassieke vormen van arbeid/tewerkstelling. Amplo’s legal manager (Eva Meyer) was van dichtbij betrokken bij het tot stand komen van het voorstel dat nu op tafel ligt, als lid van de technische werkgroep WITA (Working in The Arts) en expert terzake. Weet wel, de teksten die nu ter discussie staan, zijn slechts een eerste stap op de roadmap van WITA. Desalniettemin vinden ook wij dat er nog strijdbare punten in de bewuste teksten zitten. We blijven ons dan ook inzetten om de komende tijd de sociale bescherming van de kunstwerker te verhogen.

De rol van Amplo

We geloven dat alle elementen die belangrijk zijn voor het verbeteren van de situatie van de kunstwerker aanwezig zijn, bepaalde stukken hebben de teksten gehaald , andere elementen zijn misschien in de notulen van de technische werkgroep blijven plakken. Vanuit Amplo zien we onze rol in deze discussie als technisch-juridisch en als leverancier van bepaalde (anonieme) data. Met enkele duizenden freelance cultuurwerkers op de payroll geloven we dat we wel wat expertise in huis hebben over de materie. Het ideologische debat hebben we overgelaten aan de experten uit de artistieke praktijk.

Voetjes op de grond

We willen graag iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan het debat, er zijn in dat verband meerdere activiteiten gepland vanuit verschillende organisaties en invalshoeken. En of je nu gaat debatteren of betogen, doe het met de juiste argumenten en een realistische kijk op de situatie. Informeer je en laat je niet leiden door politiek gespin, opportunisme en alarmisme. Want dat dient enkel de dubbele agenda's. We leven in een democratie, uit overleg komt een compromis, dat is àltijd geven en nemen. En zoals gezegd zien ook wij nog ruimte voor verbetering, vooral op het vlak van de sociale bescherming van de kunstwerker. Minimumlonen voor contracten onder art1bis om er eentje te noemen. Maar eveneens een paar politiek-ideologische punten die in de tekst geslopen zijn, onder druk om het compromis te kunnen bereiken, niet zozeer om de positie van de sector te versterken. Laten we met goeie argumenten de komende weken onze politici informeren zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken.

We blijven positief en zien dat er vanuit de sector goed onderbouwde "amendementen" op de tekst werden bezorgd aan de bevoegde ministers. Nu nog hopen dat de bezorgdheden van eenieder naar redelijkheid zullen meegenomen worden in de finale tekst, en dat het verder gaat dan punten en komma's

Meepraten: Waar en wanneer?