Blog

BEVRAGING CONTENT CREATORS

Bij Amplo waren we nooit fan van nattevingerwerk. Als je expertise belooft, dan moet je ook echt een expert zijn.

Omdat content creators en influencers tot een segment behoren waarvoor we volop aan de weg timmeren, valt er op dat vlak nog veel expertise uit te bouwen. Rond verloning en arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld.

Dus vroegen we het rechtstreeks aan de betrokkenen in een heuse enquête.

Ter zijde: bij enquêtes voor een beperkte doelgroep is het vaak moeilijk om het beoogde aantal respondenten te halen. De onderstaande resultaten haalden we uit de input van een vijftigtal respondenten, voornamelijk uit het netwerk van agencies dat al met Amplo samenwerkt. In hoeverre dat een invloed heeft op de resultaten, is moeilijk in te schatten.

WIE ZIJN DE RESPONDENTEN?

De meeste zijn actief in LIFESTYLE, GAMING, FASHION en ENTERTAINMENT.

 • 47% heeft 1.000 tot 10.000 volgers
 • 41% heeft 10.000 tot 50.000 volgers
 • 3% heeft 50.000 tot 100.000 volgers
 • 9% heeft meer dan 100.000 volgers

Instagram en TikTok zijn de meest gebruikte platformen voor samenwerkingen, althans door het type influencer dat deelnam aan de enquête.

WHAT ABOUT THE MONEY?

Bijna 6% zegt volledig in hun onderhoud te kunnen voorzien met de inkomsten uit hun activiteiten als influencer. Dit is vrij veel, aangezien we niet per sé de allergrootsten bevraagden.

Om ergens een lijn te trekken, interpreteerden wij “in je onderhoud kunnen voorzien” als een netto-inkomen van meer dan € 1.500 per maand.

Het is bovendien opvallend - maar niet onverwacht - dat bijna twee derde van de respondenten niet goed weet hoe ze hun inkomsten best laten verwerken. Als ze daarvoor al een manier vonden, was dat vaak toevallig. Op dat vlak is er dus nog werk aan de winkel.

HOE LATEN INFLUENCERS ZICH MOMENTEEL VERLONEN?

Onder de respondenten laat niemand zich via KVR uitbetalen. Dat is een goede zaak want we zien wel vaker mensen de KVR gebruiken om hun “inkomsten” te officialiseren. Dit kan eigenlijk niet maar het ontbreekt de sector aan expertise, waardoor dit blijft gebeuren. Slechte bedoelingen zijn daar niet per sé de oorzaak, wel onwetendheid.

We zien wel dat ongeveer 17% zich laat “verlonen” via occasionele vergoedingen. Het is onduidelijk hoe dat exact komt.

Daarnaast zien we vooral:

 • 10% verloningen via payrolling (zoals Amplo)
 • 23% ontvangt nog “vergoedingen” in natura
 • 35% factureert als zelfstandige
 • De restgroep hebben het over “andere manieren”, daar zit mogelijk nog een deel payrolling in vervat, aangezien de terminologie nog niet algemeen gekend is

Zoals gezegd: 62% is niet zeker of de manier waarop ze werken wel de juiste is.

AGENCY OF PLATFORM?

Los van het type verloning werkt iets minder dan de helft van de respondenten via een agency. Iets meer dan de helft geeft aan met een online platform te werken. Weet dat er een zekere overlapping bestaat in de interpretatie van agency vs. platform, en dat sommige agencies een app aanbieden en dus de services combineren.

De meeste ondervraagden zijn gematigd tevreden over het agency of platform waar ze mee werken. Maar er werden tóch wat verbeterpunten opgesomd, dus hopelijk lezen de agencies mee.

 • Een meer persoonlijke service kwam het vaakst aan bod.
 • Bovendien willen de meeste ondervraagden meer dan “vergoedingen” in natura.
 • Er wordt gevraagd om authenticiteit meer te waarderen en niet alleen het aantal volgers in rekening te brengen.
 • Ook begeleiding en beter informeren/communiceren staan bovenaan het verlanglijstje. In een deel van die gevraagde expertise kan Amplo een belangrijke rol spelen.

WELKE EXPERTISE ONTBREEKT HET MEESTE BIJ DEZE DOELGROEP?

Op deze vraag kregen we een haast identiek antwoord van alle respondenten:

Bijna iedereen worstelt met prijszetting. Er zijn geen richtlijnen, barema’s of benchmarks waarop ze kunnen terugvallen. Daardoor worden ze soms achterdochtig en verwijten ze hun agencies/platformen een gebrek aan transparantie. Terwijl dat laatste niet per sé zo is, het lijkt eerder perceptie te zijn.

Het lijstje aan gevraagde expertise is lang, maar valt samen te vatten in twee grote lijnen:

 • Alles wat te maken heeft met financiën (prijszetting, manier van vergoeden, ...)
 • Maar ook heel veel vragen rond wetgeving (vooral auteursrechten, portretrechten, contracten, ...)

Influencers en content creators maken zich dus duidelijk zorgen over deze thema’s. We lazen veel terechte vragen en bespeurden de beste intenties. Amplo zal zowel voor als achter de schermen extra stappen ondernemen om deze jonge sector mee op de kaart te zetten: door expertise te verschaffen en door de bevoegde instanties en stakeholders te adviseren.