Blog

Amplo sluit kantoren, hoe bereik je ons?

Voor het comfort en de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers, werken de 12 Amplo-kantoren vanaf vandaag volledig virtueel.

Er is dus geen fysieke permanentie meer aanwezig. Je kan wél je vertrouwde consulent bereiken via e-mail, Skype of telefoon.

IMPACT OP DE SECTOR

Hier lees je een lijvig maar belangrijk stuk van Wouter Hillaert voor Rekto:Verso. Het geeft een eerste inkijk op de mokerslag die de cultuursector incasseert ten gevolge van de Corona-maatregelen.

Vanuit ons brede perspectief vrezen we dat die impact nog veel groter is dan waar dit stuk over spreekt. We weten nog niets concreets over de indirecte en/of financiële gevolgen, maar het wordt wellicht de uitdaging teveel voor vele organisaties en cultuurwerkers.

Sommigen zullen, zoals de kaarten nu liggen, uit de boot vallen en geen aanspraak kunnen maken op een steunmaatregel die naam waardig.

Amplo doet al het mogelijke om samen met vele anderen aan de kar te trekken en de sector te vrijwaren van nog grotere drama's.

DE REALITEIT VAN MAATREGELEN

De Amplo-teams trachten zoveel mogelijk aanvraagdossiers voor tijdelijke werkloosheid goedgekeurd te krijgen. Maar die tijdelijke werkloosheid is geen wondermiddel. Het is een zeer beperkt vangnet voor contracten die al effectief ingegaan waren op de dag van de aankondiging van de maatregelen. Slechts een fractie van de projecten/voorstellingen/producties die al gepland waren, komen hiervoor in aanmerking. Projecten die nog in de planningsfase zitten, vallen helemaal uit de boot.

We vragen de beleidsmakers met aandrang naar steunmaatregelen om dit bloedbad te verzachten, ook voor de mensen die vanwege de aard van de sector hun inkomen voor meerdere maanden zien wegvallen. De regels zijn wat ze zijn, maar een overheid kan zich in zulke tijden niet verstoppen achter "gewone" regels...

STEUN EN GETUIGENISSEN

Draag zorg voor jezelf en je naasten.

Amplo