Blog

Amplo bemant opnieuw de kantoren.

Vanaf 11 mei bemannen Amplo-consulenten opnieuw fysiek onze kantoren.

De storm in de brede creatieve sector is nog lang niet gaan liggen en Covid-19 schuilt nog achter elke hoek. Toch besloot Amplo om haar kantoren gedeeltelijk weer te openen.

Hoewel de opvolging vlot verliep vanuit de woonkamers van onze consulenten, voelen zij zich comfortabeler met beide voeten op het terrein. Dat is waar Amplo thuishoort. 

De bemanning van de kantoren hangt af van de mogelijkheden per kantoor. Om de veiligheid van onze consulenten en bezoekers te garanderen, vragen we je met aandrang om deze richtlijnen te respecteren:

  1. Maak op voorhand een afspraak. Iedereen is welkom op een vooraf afgesproken moment.
  2. We beperken het aantal bezoekers per kantoor tot één. Vraag altijd toestemming voor je het kantoor betreedt om zeker te zijn dat er niemand anders binnen is. De consulenten kunnen dan, indien nodig, nog oppervlakken ontsmetten.
  3. Ontsmet steeds je handen bij het binnenkomen, en blijf thuis wanneer je ziektesymptomen vertoont. Houd voldoende afstand en volg strikt de maatregelen die jouw specifieke kantoor voorschrijft.

Ben je om een of andere reden niet in staat om langs te komen? Geen probleem: we plannen een videogesprek in, óók voor uitgebreide infosessies.

Onze voorkeur gaat voorlopig nog uit naar digitale afspraken, maar vanaf 11 mei kan je dus ook fysiek onze kantoren bezoeken.

Contacteer hier je kantoor voor een afspraak.

Samen houden we de moed erin!

Amplo