menu icon menu icon
FAQ

Alles wat je moet weten over het taakloon

De wet spreekt van een taakloon als er “geen rechtstreeks verband is tussen het loon en het aantal arbeidsuren.” Daarin verschilt het taakloon van het dagloon of het uurloon. Werken met een taakloon dan wel met een dag- of uurloon heeft geen gevolgen voor je nettoloon, maar kan wél gevolgen hebben voor je werkloosheidsuitkering. We leggen het voor je uit.

Wat is een taakloon?

 

De wet spreekt van een taakloon als er “geen rechtstreeks verband is tussen het loon en het aantal arbeidsuren.” Die definitie wordt meteen duidelijker met een voorbeeld:

 

  • Een scheppend kunstenaar krijgt de opdracht een beeldhouwwerk te maken tegen een bepaalde vergoeding. Die vergoeding voor het resultaat staat dan los van het aantal uren dat de beeldhouwer investeert in het bedenken en maken van het beeld. 
  • Een sessiemuzikant kan 2000 euro vergoed worden om de gitaarpartijen voor een album in te spelen. Die vergoeding geldt dus voor die welomschreven taak. Het aantal uren dat de sessiemuzikant thuis besteedt aan de partijen in te studeren, zijn niet van tel.

Wie bepaalt of ik werk met een taakloon of niet?

 

De AMPLO-consulent kan je advies geven of jouw opdracht eerder onder een taakloon dan wel onder een dag- of uurloon valt, maar het blijven jij en je opdrachtgever die het best de aard van je werk kennen en op basis hiervan een vergoedingswijze overeenkomen.

 

Om je arbeidscontracten aan een taakloon te kunnen opmaken, dient jouw afgesproken bedrag wel hoog genoeg te zijn. Je AMPLO-consulent moet namelijk minimaal een voltijds contract voor jou kunnen opmaken en dient hierbij rekening te houden met bepaalde loonbarema’s. Valt je opdracht onder de categorie ‘taakloon’? Geef dat altijd duidelijk door aan je AMPLO-consultent.

 

Hoe zie ik of mijn AMPLO-contract aan een taakloon opgemaakt is?

 

Op je contracten staat bij je vergoeding steeds of je een factuurbedrag of brutoloon krijgt ‘per dag of per uur’ dan wel ‘per taak’. Ook je C4 maakt een duidelijk onderscheid. Je brutobedrag staat in de kolom ‘Taakloon’ bij vergoeding volgens taakloon, in de kolom ‘Bruto-maandloon / Bruto-uurloon’ bij vergoeding volgens dag- of uurloon.

 

Wat is het gevolg van contracten via een taakloon?

 

Werken met taakloon of niet heeft geen invloed op hoeveel je netto overhoudt. Wel heeft het gevolgen voor een aantal regels in de werkloosheid:

  • Binnen de werkloosheidsregeling moet je je aantal gewerkte dagen kunnen bewijzen om een werkloosheidsuitkering te krijgen óf om een neutralisatievoordeel aan te vragen voor artiesten of ondersteunende en technische werknemers in de creatieve sector. Dankzij een neutralisatie gaat je uitkering niet omlaag na elke vergoedingsperiode.
  • Werk je als artiest met een taakloon? Dan kan je die dagen bewijzen met de voordelige cachetregel.
  • Combineer je een taaklooncontract met een werkloosheidsuitkering? Dan geldt de minder voordelige cumul- of omzettingsregel. Die zorgt ervoor dat je voor een aantal dagen geen werkloosheidsuitkering kan krijgen.

Heb je je neutralisatievoordeel verkregen? Dan schakelen vele artiesten omwille van de cumul- of omzettingsregel graag terug over op een dag- of uurloon. Realiseer je dan wel dit:

 

  • Bewees je je gewerkte dagen op basis van taaklooncontracten? Blijf dan met taaklooncontracten werken, als dat de reële situatie is. Doe je dat niet? Dan kan dat voor de RVA op misbruik wijzen.
  • Taaklooncontracten blijven zeer nuttig, bijvoorbeeld als de VDAB je een job voorstelt die jij absoluut niet ziet zitten.

 

Meer details over al deze regels? Lees onze longread over het Kunstenaarsstatuut.

 

Nog vragen? Je AMPLO-consulent helpt je graag verder! 

Nog geen klant bij ons?

 

Vind een behulpzame Amplo consulent