menu icon menu icon
FAQ

Welk percentage bedrijfsvoorheffing moet ik kiezen?

De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de inkomstenbelastingen die je als  werknemer verplicht moet betalen. Per opdracht wordt er een percentage door de werkgever op het belastbaar loon (brutoloon - RSZ) ingehouden. Nadien wordt die bedrijfsvoorheffing verrekend in jouw belastingafrekening.

 

Als freelancer, artiest of uitzendkracht kan je zelf dat percentage kiezen. Het minimum is 11,11%, het maximum dat Amplo kan afhouden bedraagt 30%.

 

Op basis van wat kan je het beste percentage kiezen? Het is zo dat de bedrijfsvoorheffing en belastingen nauw samenhangen met jouw persoonlijke fiscale situatie. Jouw loon is hierin een cruciaal element. De bedrijfsvoorheffing stijgt mee met de schaal waarin je belastbaar loon zich bevindt. Verder wordt er ook rekening gehouden met je burgerlijke staat, gezinssamenstelling of andere gezinslasten.

 

Als je een lager percentage kiest, houd je netto meer over. Dat lijkt interessant, maar de kans op verrassingen bij de afrekening van de personenbelastingen is dan wel heel reëel. Daarom raadt Amplo toch aan om het percentage op te krikken. De standaard die we hanteren is 22,8%

 

Kies je voor een afwijking van dit standaard percentage, vragen we wel je toestemming aan de hand van een te ondertekenen document. 

Heb je andere vragen?

 

Contacteer ons