Blog

Hoe kan ik vergoed worden voor mijn werk als journalist?

Auteursrechten of beroepsinkomsten?

Journalisten onder jullie, spits de oren! Jullie hebben het misschien al op één of andere redactie horen waaien, maar de Vlaamse persuitgevers en de VVJ hebben een protocolakkoord afgesloten betreffende de vergoeding van freelance journalisten. Dat akkoord zal ingaan op 01/07/2017 en zegt dat freelance journalisten voor hun artikels, foto’s of illustraties niet meer integraal vergoed mogen worden in auteursrechten. Zij zullen vanaf dan volgens een 50/50 verdeling betaald moeten worden voor hun werk. Deze verdeling komt erop neer dat 50% van de vergoeding zal gekwalificeerd worden als auteursrechten en 50% van de vergoeding als baten. De gevolgen hiervan zijn uiteraard fiscaal, aangezien auteursrechten lager belast worden dan baten (slechts 15%). Deze regeling kwam er na een grootschalig onderzoek van de fiscus rond de wet dat inkomsten gegenereerd uit foto’s, artikels of illustraties (tot een bepaald plafond), beschouwd kunnen worden als vergoedingen van auteursrechten. 

werken als journalist

Werknemers van Amplo

Laat ons even duidelijke taal spreken en alle onjuistheden de wereld uit helpen: deze afspraak geldt enkel en alleen voor zelfstandige journalisten. Dit wil dus zeggen: voor journalisten die een ondernemingsnummer hebben en ingeschreven zijn bij een ondernemingsloket. Voor freelancers die via Amplo werken, gaat deze regel niet op. Waarom niet? Omdat zij werken met een arbeidscontract en aldus werknemers zijn. Amplo betaalt de arbeidscontracten uit in lonen, wat betekent dat de werknemers hierop belastingen betalen en onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Uiteraard betekent dit ook dat journalisten die via Amplo werken kunnen profiteren van de voordelen van het sociale zekerheidsstelsel. Helemaal andere koek dus dan voor zelfstandigen.

Journalisten, wees gewapend!

Het protocolakkoord mag dus door de persorganisaties niet opgedrongen worden aan werknemers van Amplo, noch kunnen zij de verplichting opleggen zelfstandige te worden. De juridische dienst van Amplo heeft zich danig gebogen over de nieuwe regeling en geconcludeerd dat de wetgeving niet op onze werknemers van toepassing is en dit hoeft ook geen probleem te zijn. Een vergissing is uiteraard snel gemaakt omdat journalisten die werken via Amplo ook freelancers zijn, zij het niet op juridisch vlak dan wel in de praktijk. De term freelance werknemers zou misschien beter gekozen zijn.
Voor meer informatie, vragen of wanneer zich problemen aandienen met een persorganisatie over de vergoeding, neem gerust contact op met je vaste Amploconsulent(e). Wij staan uiteraard klaar om te helpen alsook om te bemiddelen bij discussie.