Blog

Mogen influencers werken via Amplo?

Ja! Redelijk wat influencers kwamen bij ons met de vraag of ze nog via Amplocontracten mogen blijven werken. De teksten van de officiële instanties zorgden immers voor enige verwarring.

What's your story

 

Het zal je waarschijnlijk nog niet ontgaan zijn, er was de afgelopen maanden redelijk wat te doen in de pers rond de veranderende wetgeving voor Vlaamse influencers. Los daarvan was er recent ook de hetze rond het vermelden van bedrijfsgegevens (cfr. Acid).

Zowel de FOD Economie, het VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) als de FOD Financiën kwamen recent met hun publicaties rond nieuwe regels.

In het voorjaar van 2021 werd de herziening van de Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten omgezet in het Vlaamse Mediadecreet. Sindsdien zijn er nieuwe regels van kracht voor content creators, vloggers en influencers die gebruik maken van videoplatformdiensten. Hieronder vallen dus ook alle sociale media kanalen zoals TikTok, Instagram, YouTube, Twitch.

Wat is er veranderd?

De regels rond adverteren verschillen eigenlijk nauwelijks van de richtlijnen die reeds bestonden voor 2021. Alleen zijn deze vrijblijvende richtlijnen nu omgezet in wetteksten en dus verplicht na te volgen.

Iedereen die reclame maakt op sociale media, moet dit conform de laatste regels publiek kenbaar maken. Hier worden ook proactief controles op uitgevoerd door het VRM, met eventuele sancties bij niet-naleving tot gevolg.

Daarnaast heeft ook de Fiscus dit jaar een officiële publicatie gedaan met instructies rond het belastbaar inkomen als influencer. Want elke vorm van inkomen is belastbaar in België. Dit is niet nieuw noch uitzonderlijk, de Fiscus kwam met concrete instructies over hoe het in de belastingen moet aangegeven worden. De communicatie daarrond was echter soms verwarrend, sommigen interpreteerden het alsof je per definitie een zelfstandige moet zijn om inkomsten aan te geven van activiteiten als influencer e.d.

Mogen influencers dan nog wel werken via Amplo?

Ja! Redelijk wat influencers kwamen bij ons met de vraag of ze nog via Amplo contracten mogen blijven werken.

Wij ging ten rade bij de instanties zelf en bekeken deze zaak grondig. Wij kunnen bevestigen dat werken met tijdelijke arbeidscontracten (”autonome werknemer” via Amplo dus) voor betaalde collabs nog steeds kan zoals voordien. Influencers zijn dus niet verplicht om een eigen BTW-nummer te nemen en zich in te schrijven als zelfstandige.

Je wordt pas als zelfstandige aanzien als er geen sprake is van een gezagsrelatie tussen de opdrachtgever/werkgever en de influencer. Dan, en enkel dan kan er niet als “autonome werknemer” via Amplo gewerkt worden. Het ontbreken van enige gezagsrelatie is echter uitzonderlijk en zal case per beoordeeld worden.

Dit in een notendop, later dit jaar gaan we dieper in op dat onderwerp in een infosessie met experten.

Heb je nog vragen hierover? Contacteer dan communication@amplo.be

1) https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reclame/u-bent-contentcreator

2) https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/nieuws/2021/vrm-publiceert-content-creator-protocol

3) https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen/belastbaar-inkomen/influencers