Blog

Kabelrechten voor auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars

Op 14 november 2018 werd een nieuwe wet gestemd die auteurs, producenten en uitvoerende artiesten het recht geeft op een vergoeding voor de doorgifte van hun prestaties, en dit ongeacht de gebruikte technologie. Een nieuwe techniek, directe injectie genaamd, beperkte tot nu toe deze “kabelrechten”. 

PlayRight_Droits_cable_kabelrechten-min_1

KABELRECHTEN, DIRECTE INJECTIE …?

Het recht op vergoeding voor doorgifte via de kabel, betaald door kabeldistributeurs, is een financiële compensatie voor het feit dat artistiek werk wordt doorgegeven via hun kabelnetwerk. De Belgische wetgeving inzake naburige rechten kent dit niet-overdraagbare recht al sinds 2014 toe. Sinds 2014 is er echter amper iets gedaan opdat de beheersmaatschappijen die auteurs, producenten en uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigt dit geld zouden kunnen innen bij de kabelmaatschappijen.
 
In 2017, als reactie op een geplande modernisering van de wetgeving voor de audiovisuele sector, stelde de campagne “Kris, artiesten werken ook” aan de kaak dat het kabelrecht bovendien niet meer langer volledig werd gewaarborgd. 

De reden? 
De zogenaamde “directe injectie”. Deze techniek, die steeds vaker voorkomt, maakt het mogelijk dat een zender rechtstreeks kan uitzenden op het netwerk van een distributeur (Telenet, Proximus, Orange, Steevie, etc.). Hierbij zendt de zender dus niet langer zelf uit via antenne. Verschillende distributeurs argumenteerden dat in dat geval hun activiteit niet langer die van een kabeldistributeur is. Als gevolg hiervan kunnen zij afzien van een betaling aan de rechthebbenden en betalen ze enkel hun leverancier, namelijk de televisiezenders. Resultaat: de activiteiten van de distributeur dekten niet het recht op een vergoeding voor de kunstenaars, want zogezegd geen uitzending = geen doorgifte = geen vergoeding.

EEN GEMEENSCHAPPELIJK FRONT VAN DE ARTISTIEKE SECTOR

Als reactie op het uithollen van de kabelrechten hebben de Belgische collectieve beheersvennootschappen die auteurs, regisseurs, scenaristen, producenten, acteurs, muzikanten, enz. vertegenwoordigen, samen met hun federaties, in april 2018 een gezamenlijke verklaring ingediend bij de bevoegde minister. 

Doelstellingen:
·        Een recht op vergoeding garanderen, ongeacht de technologie die door de omroep wordt gebruikt;
·        De niet-overdraagbaarheid benadrukken van dit recht op een vergoeding.
 
Deze verklaring en de andere acties gedurende het voorbije jaar hebben nu eindelijk hun vruchten afgeworpen: een nieuwe wet geeft de artistieke sector gelijk en bevestigt het recht op een vergoeding (via collectief beheer), ongeacht welke technologie er gebruikt werd. De tarieven voor deze vergoeding zijn al vastgesteld en zullen binnenkort aan de distributeurs worden voorgesteld. 

Het recht op vergoeding geldt trouwens niet alleen ten aanzien van de distributeur, maar ook ten aanzien van de omroep. Als acteur of muzikant moet je je bijvoorbeeld geen zorgen maken over het contract dat je tekent. Het recht om vergoed te worden voor de uitzending via direct injectie kan je niet overdragen aan een producent, ongeacht of dat een onafhankelijke producent of de omroep zelf is.

 
Meer info over de nieuwe wetgeving voor de audiovisuele sector, kabelrechten, de discussie over de directe injectie en de billijke vergoeding voor audiovisuele prestaties? https://bit.ly/2z8peo6

Bron: Playright - www.playright.be