Blog

Indexering Kilometervergoeding

Sinds 1 juli 2019 werden de kilometervergoedingen geïndexeerd. Lees hier de meer uitgebreide informatie:

De vergoedingen die een werkgever toekent aan zijn werknemers voor het gebruik van een auto, motorfiets of bromfiets voor dienstreizen, zijn een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Voorwaarde is wel dat zij niet meer bedragen dan de gelijkaardige vergoedingen die de staat aan zijn personeel toekent.

Het volgende bedrag, van toepassing vanaf 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020 (onder voorbehoud van bevestiging door de FOD Financiën), is € 0,3653 / km

Dit is een stijging in vergelijking met het bedrag dat van toepassing was voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019: € 0,3573/km.

Verschillende vervoersmiddelen